Hỗ trợ khách hàng
ĐỊNH VỊ BƯU GỬI - TRACK & TRACE
Số hiệu (ID):
Dịch vụ:
(Số hiệu gồm 13 ký tự: CP950141884VN)


Tổng hợp báo chí ngành Bưu chính ngày 31/8/2012

 (Lượt xem: 1317)

Tin trong nước

 

Công đoàn Bưu điện Việt Nam: 65 năm đồng hành cùng người Bưu điện


Ngày 30/8, tại Hà Nội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỉ niệm 65 năm thành lập. Là một trong 20 công đoàn Ngành Trung ương, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được thành lập từ ngày 30/8/1947, hiện nay CĐBĐVN có 88.566 đoàn viên với 113 công đoàn trực thuộc, trong đó có 11 công đoàn cấp trên cơ sở, đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố. Trong suốt thời gian qua, CĐBĐVN luôn phát huy vai trò của mình, vận động CBCNV, đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động…

Sát cánh cùng chuyên môn đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo

 

 

 

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao Huân chương Lao động  hạng  Nhất cho Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

                                                                                                                                           
Ngay từ khi mới ra đời, CĐBĐVN đã tập trung tuyên truyền giáo dục CBCNV tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và động viên người lao động thi đua đảm bảo tốt TTLL, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, CĐBĐVN đã động viên CBCNV tích cực tham gia các cuộc vận động: “thi đua vượt tuyến vượt đường đảm bảo thông tin liên lạc”; “thi đua phục vụ chống càn”; “ tay kìm – tay súng, tay búa – tay súng”, “ xe thư là vũ khí, đường thư là trận địa”, “ quyết bám máy bám đài, không để thông tin gián đoạn”, “ …Sau khi đất nước thu về một mối, ngành Bưu điện thống nhất cả nước, nhiều phong trào thi đua được CĐBĐVN triển khai mạnh mẽ như: “thi đua điển hình tiên tiến”, “xây dựng tổ - đội lao động XHCN”. Các cuộc vận động “cải tiến quản lý xí nghiệp”, “hợp lý hóa sản xuất”, “dạy tốt học tốt”, “Phát huy quyền làm chủ tập thể của CBCNVC, đấu tranh chống tiêu cực, đảm bảo chất lượng thông tin, hoàn thành vượt mức kế hoạch”, “ xây dựng người Bưu điện có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức phục vụ tốt, kỷ luật sản xuất nghiêm”… được trỉên khai mạnh mẽ. Phong trào tiếp nối phong trào đã trở thành động lực khơi dậy khí thế lao động sản xuất sôi nổi, liên tục và rộng  khắp trong toàn thể độ ngũ cán bộ công nhân viên lao động toàn ngành theo đúng mục tiêu :  “Nhanh chóng – Chính xác – An toàn – tiện lợi – văn minh”.

Thực hiện sự nghiệp đổi mới và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Bưu chính – Viễn thông với mục tiêu: chất lượng – năng suất – hiệu quả”. Lãnh đạo ngành và CĐBĐVN đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, đặc biệt là trong kế hoạch tăng tốc phát triển giai đoạn 1 và 2. Đáp ứng yêu cầu “tăng tốc” và sự nghiệp đổi mới của ngành, cùng với các phong trào học tập nâng cao trình độ CB CNVC là thời kỳ nở rộ các hội thi ngành nghề từ cơ sở đến toàn ngành như: Hội thi Giao dịch viên duyên dáng và kinh doanh giỏi; Giám đốc giỏi, Hội thi lái xe an toàn, Hội thi nữ Bưu điện tài năng, Hội thi Chủ tịch Công đoàn giỏi.…Cùng với đó, Công đoàn Bưu điện cũng phát động 5 cuộc vận động lớn trong CBCNVC. 5 cuộc vận động này như một đợt ra quân đông đảo, mạnh mẽ, toàn diện của hàng vạn CBCNVC từ các bưu cục, đài trạm, phòng ban lên các trung tâm, các đơn vị.

Trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo do Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và CĐBĐVN phát động đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh, giữ vững và nâng cao vị thế VNPT, đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, CĐBĐVN đã vận động CBCNVC đẩy mạnh phong trào: “Sáng tạo VNPT”; đưa ra chỉ tiêu có ít nhất 5 chỉ tiêu/100 CBCNVC-LĐ có sáng kiến; nhiều Công đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa “Sáng tạo VNPT” thành các phong trào như “Đi tìm ngôi sao”, “Người bán hàng tốt nhất”…  nhằm tổ chức bình chọn, tôn vinh cán bộ Công đoàn giỏi, có nhiều sáng kiến đóng góp cho đơn vị.  Các phong trào này đã tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao. Đặc biệt, CĐBĐVN đã cùng với Tập đoàn VNPT phát động các phong trào thi đua như: “Người VNPT sử dụng các sản phẩm dịch vụ VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT” góp phần tạo nên các dịch vụ mới, năng suất mới, chất lượng mới, hiệu quả mới trong SXKD. Hoạt động công đoàn đã cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD hàng năm với mức tăng trưởng từ 25% trở lên.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn luôn tích cực vận động CBCNVC tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học, đề xuất các ý tưởng, giải pháp, biên pháp hữu ích nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và kinh doanh có hiệu quả; Chỉ đạo công đoàn các đơn vị và các cụm công đoàn tổ chức hội thảo bàn những biện pháp, giải pháp phát triển SXKD, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác bán hàng, quy chế phân phối thu nhập. Chú trọng nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ. Thường xuyên ghi nhận, tôn vinh, biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp trong quản lý và SXKD đem lại hiệu quả cao cho Tập đoàn VNPT.

Chăm lo đời sống người lao động, gìn giữ truyền thống nghĩa tình

 

 

 
Các cá nhân nhận Giấy chứng nhận cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu cấp Công đoàn BĐVN giai đoạn 2008-2012 tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Công đoàn BĐVN.

CĐBĐVN đã chủ động cùng lãnh đạo chuyên môn sớm đưa ra chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ. Tranh thủ các đối tác để cử người đi đào tạo ở nước ngoài; tăng cường các cơ sở đào tạo ở trong nước; tuyển chọn các sinh viên giỏi tốt nghiệp ở các trường đại học, đưa về đào tạo thêm chuyên ngành; vận động phong trào học tập trong CNVC-LĐ; Xây dựng quy chế khen thưởng đối với CNV-LĐ học tập đạt kết quả tốt, sử dụng tốt quỹ khuyến khích tài năng Bưu điện. Đồng thời Công đoàn đã chú trọng vận động CNV-LĐ tích cực tìm hiểu học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa thể thao để xây dựng đội ngũ phát triển toàn diện. Từ đó đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng tự giác học tập rèn luyện rộng rãi, góp phần đưa nhanh tỷ lệ CNVCLĐ có trình độ đại học và trên đại học từ  lên 33,3% (năm 2006) lên trên 43%, số lao động chưa qua đào tạo giảm còn 2,5%, hầu hết CNV-LĐ đã đáp ứng được yêu cầu công nghệ kỹ thuật ngày càng cao. Trong quá trình phát triển hiện đại hoá đổi mới công nghệ các đơn vị trong toàn Ngành đã đảm bảo tốt việc làm cho đội ngũ CNV-LĐ. Thông qua các hoạt động phong trào và quá trình phấn đấu học tập công tác của CNV-LĐ, công đoàn đã giới thiệu để Đảng bồi dưỡng kết nạp mỗi năm trên 1.000 Đảng viên mới. Chỉ tính từ năm 1994 đến nay Công đoàn Bưu điện đã trích trên 32 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi do CBCNVLĐ Tập đoàn đóng góp trợ cấp thường xuyên cho  hơn 4.000 đối tượng chính sách xã hội của ngành Bưu Điện; trợ cấp 1 lần gần 39 tỷ đồng cho CBCNV nghỉ việc từ ngành đồng thời hỗ trợ đột xuất cho hàng nghìn CBCNV gặp hoàn cảnh khó  khăn khác.

Với tấm lòng sẻ chia, phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc, Công đoàn ngành Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội  thông qua các hoạt động đóng góp: Quỹ Vì người nghèo, quỹ đền ơn Đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ tấm lòng vàng, Quà tặng cuộc sống, Mái ấm tình thương, Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, tặng quà  nhân dân huyện đảo Trường Sa, hỗ trợ các trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng, xây tặng trường học, cầu dân sinh, phụng dưỡng 489 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gần 10.000 gia đình liệt sỹ, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, đã thực hiện hỗ trợ trên 200 tỷ đồng để giảm nghèo nhanh và bền vững tại hai huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ….

Đi lên cùng thời đại mới


 
Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại VNPT Hà Nội.

Mục tiêu cơ bản của Tập đoàn VNPT giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 là tổng doanh thu phát sinh đạt 1.000.690 tỷ đồng, tăng bình quân 22,22%/năm; tổng lợi nhuận  68.970 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,32%/năm; tổng nộp ngân sách 46.680 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5%/năm; phát triển 37,42 triệu thuê bao điện thoại; 3,9 triệu thuê bao Internet băng rộng. Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Tập đoàn VNPT, nhiệm vụ của CĐBĐVN trong thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, phong trào CBCNV, động viên công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Tập đoàn. CĐBĐVN sẽ phát huy vai trò của mình, vận động CBCNVC tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học; tích cực đề xuất các ý tưởng, giải pháp, biện pháp hữu ích nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và kinh doanh có hiệu quả; chỉ đạo Công đoàn các đơn vị và các cụm công đoàn tổ chức hội thảo bàn những biện pháp, giải pháp phát triển SXKD…

65 năm xây dựng và phát triển, CĐBĐVN luôn tập trung giáo dục và vận động cán bộ, đoàn viên lấy nền tảng truyền thống vẻ vang của dân tộc và truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” của ngành Bưu điện làm phương châm hành động. Truyền thống Trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng và truyền thống Dũng cảm của người Bưu điện  cũng là nguồn lực tiếp sức cho người VNPT đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thành tích của CĐBĐVN đã đựợc Đảng, Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007, liên tục trong nhiều năm gần đây luôn được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập (30/8/1947-30/8/2012), CĐBĐVN đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo VNPT
Công đoàn Bưu điện Việt Nam: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập CĐBĐVN

 

 

 

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho CĐBĐVN


Sáng 30/8/2012, tại Hà Nội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - giai đoạn 2007- 2011 và tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí đại điện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công đoàn Bưu điện Việt Nam và đại diện các Công đoàn ngành TW, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Bưu điện VN và 110 cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu của Công đoàn Bưu điện VN giai đoạn 2008 - 2012.

Thay mặt Cán bộ đoàn viên Công đoàn Bưu điện, Đ/c Hoàng Huy Loạt Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển của Công đoàn Bưu điện Việt Nam qua 65 năm.

Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn Tập đoàn BCVTVN vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang: Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sang tạo nghĩa tình. Các thế hệ CNVC-LĐ Bưu điện đã không quản hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù là ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Xác định trách nhiệm xây dựng Tập đoàn BCVTVN, Công đoàn Bưu điện VN ngày càng phát triển trong giai đoạn mới. Phát huy và nêu cao truyền thống 10 chữ vàng truyền thống quý báu đó tiếp tục dũng cảm đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, xây dựng Tập đoàn phát triển nhanh, bền vững trong hội nhập và phát triển, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.  

Với kết quả hoạt động trong giai đoạn 2007 - 2011 Công đoàn Bưu điện VN luôn được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đánh giá là Công đoàn có nhiều sáng tạo trong tổ chức các phong trào CNVC, hoạt động Công đoàn hiệu quả, là công đoàn Ngành Trung ương dẫn đầu trong phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN. Với những thành tích đã đạt được ngày 22/8/2012 Chủ tịch nước CHXHCNVN đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất  cho Công đoàn Bưu điện VN.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Đồng chí đã biểu dương những thành tích của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đạt được trong 65 năm qua. Thành tích của Công đoàn BĐVN đã góp phần vào thành tích chung của phong trào Công đoàn cả nước. Đồng chí đã yêu cầu đội ngũ CBCNV, đoàn viên công đoàn Tập đoàn BCVTVN, Công đoàn Bưu điện VN, phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục sáng tạo trong tổ chức triển khai phong trào CNVC, hoạt động công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để đề ra những hoạt động thiết thực nhằm phát huy cao nhất vai trò của công đoàn, động viên NLĐ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là tổ chức công đoàn luôn dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhân dịp này Công đoàn Bưu điện VN đã tổ chức tôn vinh 110 cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu giai đoạn 2008 – 2012 được bình chọn từ hơn 3000 cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn giỏi được tôn vinh ở 113 công đoàn trực thuộc CĐBĐVN. Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hao muôn sắc của tổ chức Công đoàn Bưu điện VN, là những cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, nhiều ý tưởng sáng tạo trong hoạt động công đoàn.
 
Theo Công đoàn Bưu điện Việt Nam
DHL mở dịch vụ Vận tải Hàng lẻ mới giữa Malaysia và Việt Nam


Vừa qua, DHL Global Forwarding đã công bố dịch vụ Vận tải Hàng lẻ trực tiếp giữa cảng Port Kelang của Malaysia và cảng Cát Lái TP Hồ Chí Minh. Dịch vụ Vận tải Hàng lẻ hàng tuần mới giữa cảng Port Kelang và cảng Cát Lái giúp thời gian vận chuyển giữa cảng với cảng chỉ mất 3 ngày, nhờ vậy khách hàng có thể tiết kiệm thời gian lên đến 10 ngày và thúc đẩy các hoạt động thương mại tại Châu Á giữa hai nền kinh tế lớn thứ 3 và thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Dịch vụ mới này không chỉ giúp việc vận chuyển hàng hóa đến Việt Nam nhanh hơn, mà còn giảm thiểu lượng khí thải CO2 đến 4%.

DHL Global Forwarding hiện đang khai thác mạng lưới vận tải hàng lẻ lớn nhất thế giới, lên tới gần 2 triệu mét khối hàng lẻ mỗi năm qua 45.000 tuyến. Từ các điểm tập kết tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, mạng lưới có phạm vi hoạt động không có đối thủ với hơn 5.000 tuyến hàng tuần từ 46 điểm tập kết tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và 116 điểm đến trong khu vực Châu Á.

Marc Meier, Phụ trách Quản lý Mạng lưới Vận tải Hàng lẻ Toàn cầu của DHL Global Forwarding phát biểu: “Chỉ năm vừa qua, hoạt động thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia đạt hơn 4 tỉ đô la Mỹ và trong năm nay, hai quốc gia ước tính hoạt động thương mại sẽ đạt mức 10 tỉ đô la Mỹ. Với dịch vụ Vận tải Hàng lẻ trực tiếp mới này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của mình khi lượng hàng hóa kinh doanh tăng trưởng cùng với gia tăng về hoạt động thương mại.”

Để khách hàng hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ, DHL cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng dưới hình thức dịch vụ giá trị gia tăng. Bảo hiểm về Quyền lợi của Khách hàng (SII) chi trả cho các thiệt hại hoặc tổn thất của các lô hàng vận chuyển bởi DHL, bao gồm cả chi phí vận chuyển.

Là nhà cung cấp các giải pháp vận tải hàng lẻ hàng đầu thế giới, dịch vụ Vận chuyển Hàng lẻ do DHL vận hành và quản lý được xây dựng dựa trên khái niệm Trung tâm Khai thác Quốc gia và Quốc tế. DHL tự vận chuyển hơn 97% khối lượng hàng hóa. Hệ thống vận tải do chính công ty vận hành và quản lý cùng với mạng lưới hoạt động toàn cầu cho phép kiểm soát hàng hóa, thông tin, tốc độ, sự chính xác, tiết kiệm chi phí và sự tín nhiệm. Khi hàng hóa vận chuyển từ cảng này đến cảng khác, các chuyên gia tại địa phương của DHL đảm bảo thủ tục hải quan cho hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ và xử lý đúng thời hạn. Trong khi đó, khách hàng được cung cấp lựa chọn về hệ thống quản lý vận tải đường biển, giúp kiểm soát các giao dịch vận chuyển và theo dõi sát sao toàn bộ quy trình.

Theo Bưu điện Việt Nam"Tem Độc lập" và những kỷ lục trong làng tem Việt

 

 

 

Blốc tem "Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945 - 2/9/1975)" 


Trong lịch sử Tem Bưu chính Việt Nam, tuy chiếm số lượng không nhiều song mảng tem kỷ niệm ngày thành lập nước Việt Nam DCCH (nay là nước CHXHCN Việt Nam) không những luôn giữ vị trí quan trọng, mà còn "sở hữu” nhiều bộ tem độc đáo.

67 năm, 13 bộ tem mừng ngày Độc lập

Ngày 2/9/1946, tròn 1 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH), Bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam DCCH (2/9/1945)”. Được phát hành theo Sắc lệnh số 172/SL ngày 27/8/1946 của Chủ tịch Chính phủ, bộ tem do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế,  có cùng mẫu vẽ thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay màu (xanh lá mạ, đỏ, vàng, lam, tím) đổi giá thành 5 tem, in trên giấy Tàu bạch, trong đó 2 tem có phụ thu cứu quốc. Trên tem có in tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Sau đó, vào các dịp kỷ niệm 12 năm, 15 năm, 25 năm, 30 năm, 33 năm, 40 năm, 50 năm và 60 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, Bưu chính Việt Nam đều tổ chức phát hành tem nhằm ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại này. Tính đến nay, đã có tổng cộng 13 bộ tem, gồm 104 mẫu tem và 3 mẫu blốc tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 được phát hành.

Đáng chú ý, trong hai năm 1985 và 1995, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu tem về chủ đề kỷ niệm 40 và 50 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Từ những cuộc thi này, đã có 3 bộ tem bưu chính lần lượt được phát hành, đó là: bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9” gồm 4 mẫu và 1 blốc tem do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế, phát hành ngày 28/8/1985; bộ tem “Kỷ niệm 40 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam” gồm 4 mẫu tem, do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế, phát hành ngày 6/12/1985 và bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” gồm 6 mẫu tem do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, phát hành ngày 14/8/1995.

 

 

Bộ tem "Cộng đồng các dân tộc Việt Nam", phát hành dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Việt Nam 


Khi tra cứu Danh mục tem Bưu chính Việt Nam có thể thấy, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam DCCH còn xuất hiện trong một số bộ tem, mẫu tem bưu chính ở các đề tài khác như: "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 1970)"; "Kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại"; "Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 - 1980)";" Kỷ niệm những ngày lịch sử; Việt Nam với Thế kỷ XX"…

Những bộ tem đặc sắc


Nhìn lại chặng đường 66 năm phát triển của tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam, có thể nói bộ tem “Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Ngày thành lập nước Việt Nam DCCH (2/9/1945)” do cố họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế, phát hành ngày 2/9/1946 là một bộ tem độc đáo. Bởi lẽ, bộ tem này không những là bộ tem đầu tiên chính thức mang quốc hiệu “Việt Nam” mà còn là bộ tem bưu chính đầu tiên do chúng ta tự thiết kế, in ấn và phát hành, mở đầu thời kỳ mới - thời kỳ trực tiếp tổ chức thiết kế và sản xuất các mẫu tem bưu chính. Theo Công ty Tem, từ khi mới ra đời, bộ tem đã được các tầng lớp nhân dân yêu mến, quan tâm.

Cũng nằm trong mảng đề tài tem kỷ niệm ngày thành lập nước Việt Nam DCCH, bộ tem bưu chính phát hành dịp kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Việt Nam DCCH (2/9/1945 - 2/9/1975) là một bộ tem đẹp, giàu ý nghĩa. Bên cạnh 3 mẫu tem thể hiện 3 chủ đề “Quốc kỳ Việt Nam DCCH”, “Quốc huy Việt Nam DCCH” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh” còn có 1 blốc tem không răng, có kích thước 130 x 99 mm, thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình; trên nền blốc là hình ảnh cây đa Tân Trào - biểu tượng của “Thủ đô kháng chiến” - nơi tháng 8/1945 Quốc dân đại hội đã họp bầu ra Chính phủ lâm thời. Bên cạnh đó, một bộ tem cũng được cộng đồng người yêu tem đánh giá cao là bộ tem “Kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam”, thiết kế bởi 2 họa sĩ Trịnh Quốc Thụ và Nguyễn Thị Sâm, gồm 4 mẫu tem giới thiệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam, hang Pác Bó và Suối Lê Nin ở Cao Bằng. Bộ tem được in offset nhiều màu trên giấy không tráng keo mặt sau tại nước bạn Cu ba.

Nhưng đặc sắc hơn cả là bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, phát hành ngày 30/8/2005, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Việt Nam. Với số lượng mẫu tem lên tới 54 mẫu, bộ tem này đã được ghi vào vào sách kỷ lục Việt Nam là bộ tem bưu chính lớn nhất. “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” cũng là bộ tem đạt kỷ lục về số lượng họa sĩ tham gia thiết kế (22 người) và có thời gian tổ chức thiết kế lâu nhất, kéo dài gần 1 năm, bắt đầu từ tháng 10/2004.

Mặc dù chiếm số lượng  khiêm tốn trong kho tàng tem Bưu chính Việt Nam song các bộ tem về Quốc khánh - Ngày Độc lập 2/9 luôn giữ vị trí đặc biệt. Đồng thời, đối với những người sưu tập tem truyền thống, các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 rất được coi trọng. Bởi lẽ, đây là đề tài tem thể hiện được độc lập, chủ quyền dân tộc; thể hiện được quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập. Các bộ tem kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 luôn gắn liền với hình ảnh của Bác Hồ, do đó những người sưu tập tem chủ đề Bác Hồ cũng sử dụng tem về ngày Quốc khánh để minh họa cho bộ sưu tập của họ.


Theo Bưu điện Việt Nam

Ðón nhận phần thưởng cao quý


Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam, sáng 30-8 tại Hà Nội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và Tôn vinh 110 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2008 - 2012.

 

Hiện nay, Công đoàn Bưu điện Việt Nam có 88.566 đoàn viên với 113 công đoàn trực thuộc. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, công đoàn bưu điện luôn đồng hành cùng các phong trào thi đua lao động sáng tạo của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT), như: "Sáng tạo VNPT", "Nụ cười VNPT", "Xây dựng văn minh bưu điện, văn hóa doanh nghiệp". Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng của VNPT từ 25 đến 30%/năm, năng suất lao động tăng hơn 10%. Tạo việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện mức sống để người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Ðồng thời, Công đoàn Bưu điện luôn đồng hành cùng Tập đoàn trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Hằng năm, chi hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, hoạt động nghĩa tình...


Theo Nhân dânTruyền hình cáp vẫn băn khoăn chuyện chọn công nghệ

 

 

 

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), hiện có tới vài chục doanh nghiệp

xin làm dịch vụ truyền hình trả tiền. (Ảnh minh họa)

 

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh chuyện chọn công nghệ nào cho việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp sắp tới khi mà hàng loạt doanh nghiệp đang chuẩn bị nhảy vào thị trường này.

 

Mới đây, Viettel, FPT và AVG tuyên bố muốn tham gia lĩnh vực truyền hình trả tiền bằng việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp. Còn theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), hiện có tới vài chục doanh nghiệp xin làm dịch vụ truyền hình trả tiền. Trong đó, riêng VTV dự kiến thành lập 5 doanh nghiệp hạ tầng trực thuộc để làm truyền hình cáp. Ngoài ra, Đài Truyền hình TP.HCM cũng tiếp tục xin lập công ty truyền hình cáp.

 

Theo như định hướng của các doanh nghiệp muốn nhảy vào lĩnh vực truyền hình cáp thì họ sẽ chọn cáp đồng trục. Thế nhưng, trả lời giới truyền thông mới đây, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) cho biết: “Một đơn vị mới gia nhập thị trường cần tránh sử dụng công nghệ lạc hậu và phù hợp với quy hoạch phát triển. Ví dụ như cáp đồng trục thì không nên phát triển, mà phải là công nghệ số. Cáp đồng trục không phải không cung cấp được dịch vụ công nghệ số, nhưng Viện khuyến nghị nên kéo cáp quang, bảo đảm được việc cung cấp dịch vụ 3D TV chứ không nên làm mới công nghệ cũ. Còn với doanh nghiệp đã có truyền hình cáp rồi thì cần sớm chuyển sang công nghệ số”.

 

Các chuyên gia cho rằng, phải phân biệt được công nghệ truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn. Mỗi công nghệ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Chẳng hạn nếu dùng phương tiện truyền dẫn là cáp xoắn khi cung cấp truyền hình cáp thì mỗi nhà phải có 1 đôi dây, khi đi trên cột điện sẽ tạo thành một bó dây rất to lên tới mấy trăm đôi, số lượng sử dụng sẽ hạn chế. Ví dụ trong 200 đôi cáp, khi cung cấp tín hiệu cho các thuê bao chỉ dùng được 100 đôi cáp vì có khả năng bị nhiễu sang nhau. Vì thế, các nhà cung cấp dịch vụ khi đấu nối cho khách hàng, phải nhìn số cáp xem đứng ở đoạn nào, xem xét phải cách ra bao nhiêu sợi thì mới cung cấp cho khách hàng tiếp theo. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ phải treo cả bó cáp to trên cột điện trông không đảm bảo mỹ quan đô thị, dễ bị đổ, bị đứt nên hay phải thay cáp.

 

Còn nếu truyền dẫn cho dịch vụ truyền hình cáp bằng Internet cáp quang (FTTH) có ưu điểm là công nghệ mới, truyền dẫn tốt nhưng giá thành gấp 4 lần so với cáp đồng trục và cáp đồng  xoắn. Cáp quang còn có nhược điểm là đoạn đi vào nhà thuê bao không thể bẻ cong quá vì nếu bị bẻ cong, tín hiệu sẽ quay ngược lại. Hơn nữa, việc bảo quản cáp quang rất phức tạp, khi bị đứt là phải thay toàn bộ dây nên mất thời gian và chi phí. Khi cung cấp tín hiệu truyền hình trên cáp quang hoặc cáp đồng xoắn, khách hàng phải có thiết bị giải mã (set-top-box). Hiện thiết bị này rẻ nhất cũng khoảng 50 - 60 USD nên khách hàng phải đầu tư lớn.

 

Giới chuyên môn cho rằng, sở dĩ các doanh nghiệp chọn cáp đồng trục để cung cấp dịch vụ truyền hình cáp vì những ưu điểm như cáp đồng trục có nhiều lớp vỏ và một lớp chống nhiễu ở ngoài, khi uốn cong cũng không bị mất tính đồng trục nên không ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn và nhiều thuê bao trên 1 đường cáp; sử dụng cáp đồng trục là truyền dẫn có thể cung cấp cả truyền hình số và analog; đầu tư cáp đồng trục để cung cấp truyền hình cáp cũng rẻ hơn các công nghệ khác và khi cung cấp truyền hình số thì giá thiết bị giải mã chỉ khoảng 25 - 30 USD/chiếc.

 

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng cáp đồng trục không phải công nghệ, mà chỉ là phương tiện cho những nhà cung cấp truyền hình cáp đưa dịch vụ đến nhà thuê bao bởi hiện nay cáp quang đã được kéo đến gần nhà dân. Mặc dù công nghệ FTTH  được cung cấp nhưng cáp đồng trục vẫn phát triển tốt. Ở những nước như Philipines, Thái Lan, Indonesia vẫn cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng dụng cáp đồng trục cung cấp truyền hình cáp. Như vậy, chưa thể khẳng định cáp đồng trục là công nghệ lạc hậu khi mà nó vẫn phát huy hiệu quả. Cũng có ý kiến cho rằng cơ quan quản lý Nhà nước nên thể hiện rõ quan điểm trung lập về công nghệ và chỉ quản lý về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Doanh nghiệp sẽ dựa trên thị trường và xu hướng công nghệ để lựa chọn công nghệ nào phù hợp nhất.

 
Theo Bưu điện Việt NamĐưa Internet đến vùng núi cao Hà Giang

 

 

 

Đoàn tình nguyện viên tại Hà Giang. Ảnh: Go.vn

 

Trong những ngày cuối tháng 8/2012, Mạng go.vn và các tình nguyện viên thuộc Hội nhóm Hà Giang (HGO.V2) cùng Ban quản lý dự án BMGF-VN  đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tại huyện Hoàng Su Phì.

 

Mục đích của các hoạt động tình nguyện này là tạo cho các em học sinh một mùa hè hữu ích, thú vị, phát huy được các lợi ích của Internet, tránh các tác động xấu từ các mặt trái của Internet, đồng thời đa dạng hóa và tăng cường hiệu quả của các hoạt động sinh viên tình nguyện.

 

Địa điểm được tổ chức là tại Thư viện huyện Hoàng Su Phì và Thư viện xã Pố Lồ - một xã biên giới vùng cao của huyện Hoàng Su Phì. Đây là những điểm thư viện đã được dự án BMGF-VN (dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam") tài trợ triển khai lắp đặt hệ thống máy tính và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ hệ thống đường truyền để giúp trẻ em và nhân dân vùng nông thôn tiếp cận với công nghệ thông tin và sử dụng máy tính.

 

Hoạt động tình nguyện tại huyện Hoàng Su Phì đã nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo huyện, các ban ngành của huyện như Huyện Đoàn thanh niên, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch huyện, lãnh đạo các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông trung học huyện Hoàng Su Phì cùng gần 100 giáo viên, học sinh, cán bộ xã Pố Lồ đến tham dự. Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Lù Văn Chung đã cảm ơn và ghi nhận những tình cảm và tấm lòng của các bạn thanh niên tình nguyện đã vượt quãng đường hàng trăm cây số để đến tham gia các hoạt động tình nguyện tại huyện Hoàng Su Phì.

 

Trong thời gian hai ngày, theo những nội dung kế hoạch đã được Mạng go.vn và Ban quản lý dự án BMGF-VN xây dựng, các sinh viên tình nguyện đã hướng dẫn các giáo viên và các em học sinh sử dụng máy tính, cách tiếp cận và khai thác các phần mềm Internet, giao dịch điện tử; hướng dẫn sử dụng và học trên IOE, cách tra cứu thông tin trên Go.vn; giới thiệu các trang điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các chương trình học tập của học sinh từ cấp tiểu học đến THPT, nhằm khuyến khích khai thác các trang mạng phục vụ công tác học tập, tránh sa đà vào các trang mạng độc hại...

 

Các bạn sinh viên tình nguyện cũng hướng dẫn cho cán bộ xã nắm bắt kiến thức sử dụng máy tính trong công việc. Ngoài ra, các sinh viên tình nguyện còn tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em học sinh. Có thể nói đây là những hoạt động hết sức thiết thực để giúp các em học sinh vùng sâu vùng xa của huyện tiếp cận với công nghệ thông tin cũng như cách sử dụng các trang mạng hữu ích để phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, đồng thời thu hút độc giả đến với các điểm thư viện nhằm sử dụng có hiệu quả hệ thống máy tính do Dự án BMGF-VN đã tài trợ.

 
Theo Bưu điện Việt Nam 

Tin quốc tế

 

Bưu chính Canada đang chuyển hướng từ bưu chính truyền thống sang chuyển phát TMĐT.


Dự kiến, Hãng bưu chính Canada còn lỗ trong năm nay, năm sau và tiếp theo nữa nếu không thể tái định vị, tập trung vào bưu kiện, thương mại điện tử (TMĐT), thông tin liên lạc kỹ thuật số và marketing trực tiếp.

Không thay đổi, còn lỗ!


Đây chính là thông điệp từ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Deepak Chopra của Tập đoàn Crown (hay Tập đoàn Bưu chính) trong cuộc họp thường niên tổ chức tại Ottawa (Canada). Sau 1 năm đầy khó khăn của Bưu chính Canada (Canada Post) với xung đột từ Công đoàn, kiện tụng, giải quyết lương hưu và lượng thư từ giảm mạnh, Tập đoàn Crown kết thúc 16 năm lợi nhuận liên tiếp bằng việc lỗ 253 triệu USD trong năm 2011.

 

Sáu tháng đầu năm 2012, Tập đoàn Bưu chính Canada đã ghi nhận khoản lỗ 13 triệu USD và dự kiến lỗ còn tiếp tục khi công ty đang nghiên cứu phương thức thay đổi mô hình kinh doanh. Wayne Cheeseman - Giám đốc Tài chính của Bưu chính Canada bày tỏ lo lắng khó đạt được kế hoạch năm 2012. Bất chấp thực tế đang áp dụng nhiều phương pháp để hạn chế tổn thất, hãng có thể vẫn lỗ 100 triệu USD chỉ riêng phân khúc bưu chính trong năm 2012, thậm chí còn lỗ nặng hơn vào năm 2013 và những năm tiếp theo.

 

Đáp lại, lãnh đạo Bưu chính Canada cho biết đang đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty và thực hiện thay đổi một cách thận trọng. Tập đoàn sẽ thay đổi theo hướng trở thành công ty TMĐT và chuyển phát thư trực tiếp, đồng thời đóng vai trò trong thông tin liên lạc điện tử.

 

Thương mại điện tử và bưu kiện


Có lẽ phần quan trọng nhất trong tương lai của Bưu chính Canada chính là TMĐT và bưu kiện. Một phần trong sáng kiến hiện đại hóa Chuyển đổi bưu chính đã bắt đầu với việc đa dạng hóa xe chuyển phát, thay thế xe đạp và giao thư bộ để tạo điều kiện cho chuyển phát bưu kiện nhiều hơn, thư từ ít hơn.

 

Theo Chopra, công ty phải tập trung trọng tâm vào bưu kiện, tận dụng lợi thế mạng lưới có sẵn, khả năng gửi hàng hay quản lý việc trả lại hàng tại bưu kiện. Chủ tịch Canada Post cũng tin tưởng vào vai trò của Hãng trong việc thúc đẩy TMĐT quốc gia phát triển vì chỉ có khoảng 4% các hãng bán lẻ Canada cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến, so với 9% tại Mỹ và 15% tại Anh.

 

Trong khi đó, sau nhiều năm Internet phổ cập, suy thoái kinh tế và sự trỗi dậy của công nghệ máy tính bảng gần đây đã báo hiệu chặng cuối của thư giao dịch. “Nếu quan sát xu hướng trong 6 năm qua, chúng ta đã đánh mất 1 tỉ lá thư. Tôi dự đoán chúng ta sẽ còn mất 1 tỉ lá thư khác trong thời gian ngắn hơn”, Chopra phát biểu.

 

Thư từ đang chuyển sang trực tuyến, Canada Post không còn giữ vị trí độc quyền trong giao dịch thư tín như 40 năm của thế kỷ trước. Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng cung cấp hóa đơn và chứng từ trực tuyến như một lựa chọn mặc định cho khách hàng và tính thêm cước nếu họ muốn hóa đơn được in ra giấy.

 

Bưu chính Canada đang sắp xếp lại nền tảng hóa đơn điện tử một cửa ePost như một công cụ tổ chức cuộc sống toàn diện cho người tiêu dùng. Theo Chopra, khi người dân Canada đã lựa chọn chuyển đổi hơn 2 tỉ lá thư sang dạng kỹ thuật số, không rõ họ có thực sự muốn truy cập 15 website khác nhau với tên người dùng và mật khẩu khác nhau để trả hóa đơn hay không. Do đó, Canada Post có cơ hội lớn khi cung cấp website thanh toán một cửa cho mọi người. Ngoài ra, trong thời đại số, truy cập qua di động cũng rất quan trọng: có tới 600.000 người đã tải ứng dụng di động Canada Post trong vòng vài tuần sau ra mắt.

 
Theo Bưu điện Việt Nam
 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác:
Page 1 of 5 1 2 3 4 5 > >>