Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 (Lượt xem: 4043)Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 05/5/2012 Đảng ủy Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam ban hành văn bản số 411-HD/ĐUTCT hướng dẫn các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Mục tiêu của hoạt động này chính là để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

 

Cụ thể, các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nghiên cứu, học tập để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ, các cuộc vận động ở đơn vị, cơ sở. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác, báo cáo tại chi bộ. Cuối năm, từng cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ.

Nội dung học tập và liên hệ bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với công nhân viên chức, người lao động,… Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, được đặt ra từ năm đầu tiên và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau.

Chuyên đề sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận liên hệ một số nội dung chính như sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng cán bộ, đảng viên; Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; Mọi thành viên trong cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng môi trường đạo đức trong cơ quan, đơn vị, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa; có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội; Giữ đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị; Tổ chức nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành. Ngoài các tác phẩm trên, các đơn vị có thể giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động về nội dung những bài viết, bài nói chuyện, lời căn dặn của Bác đối với ngành mình, đơn vị mình. Từ đó phát động phong trào thi đua học tập và làm theo lời căn dặn và ước nguyện của Người.

Ngoài ra, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ động xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề này tới toàn thể cán bộ, công nhân viên.  

 

 

 

Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên phủ, Bác Hồ đã đi từ Đại Từ - Thái Nguyên qua Đoan Hùng

thăm bộ đội tình nguyện Việt Nam mới ở Lào về đóng tại chân đồi Chân Mộng - Phù Ninh... 

  [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác: