Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Bưu điện Việt Nam”

 (Lượt xem: 2764)

Ngày 4/01/2013, Công đoàn Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 25/CĐBĐ-TG về việc triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Bưu điện Việt Nam”. Bài tìm hiểu theo dạng thi trắc nghiệm.  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bưu điện Việt Nam, là hình thức tuyên truyền, giáo dục giúp CNVCLĐ hiểu sâu sắc hơn về Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

2. Thông qua cuộc thi giúp cho cán bộ, đoàn viên - CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn về quá trình xây dựng và phát triển, các kỳ Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam, truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Bưu điện Việt Nam và 68 năm ngày truyền thống Bưu điện, nêu cao truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” trong thời kỳ mới, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II.  NỘI DUNG CUỘC THI

Nội dung cuộc thi bám sát về quá trình xây dựng và phát triển, các kỳ Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam; giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn hiểu sâu sắc hơn về quá trình xây dựng và phát triển của CĐBĐVN; quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn BCVTVN, nâng cao lòng tự hào của mỗi đoàn viên công đoàn đối với tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam phát triển vượt trội và bền vững.

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Tên cuộc thi: “Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Bưu điện Việt Nam”

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thành viên Ban tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

3. Hình thức thi:
Cuộc thi sẽ được tổ chức dưới dạng thi trắc nghiệm. Một câu hỏi sẽ có 4 câu trả lời, được sắp xếp theo A, B, C, D.

4. Câu hỏi dự thi:
Bộ câu hỏi gồm có 65 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời.

5.  Cách thức tiến hành cuộc thi

+ Mỗi người chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
+ Nếu thí sinh tham gia 02 bài dự thi trở lên, thí sinh đó sẽ phạm quy và không được xem xét chấm giải thưởng.
+ Khi đăng nhập vào thi, trả lời các câu hỏi bằng cách kích chọn 1 trong 4 câu trả lời, trong cùng một phiên làm việc có thể chọn câu trả lời khác. Một bài thi được làm trong nhiều lần; những câu đã làm ở lần trước sẽ không sửa lại được.
+ Để vào thi: Kích chọn Website CĐBĐVN (www.congdoanbdvn.org.vn), tham gia cuộc thi, khai báo thông tin, xác nhận email VNPT hoặc các đơn vị trực thuộc VNPT (Ví dụ: @vnpt.vn; @vms.com.vn; @vasc.com.vn; @vnpt-hanoi.com.vn…); Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác (chi tiết hướng dẫn thi sẽ gửi sau).

6. Hình thức chấm thi và phương pháp xếp hạng bài thi:

Các bài thi sẽ được phần mềm tự động chấm điểm và được xếp hạng theo nguyên tắc:

Bài có điểm cao nhất, việc xác định giải thưởng được xếp từ cao xuống, nếu trong trường hợp có nhiều bài có cùng số điểm cao nhất, bài thi sẽ được lựa chọn giải thưởng theo phương pháp ngẫu nhiên.

7. Thời gian tiến hành cuộc thi:
Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 11/01 – 03/02/2013.

8. Tài liệu tham khảo: Lịch sử Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Lịch sử Bưu điện Việt Nam (Tập I, II, III); Website Công đoàn Bưu điện Việt Nam (www.congdoanbdvn.org.vn); Website Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (www.vnpt.vn).

IV.  GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng cá nhân

01 giải Nhất: 1.500.000 đồng
03 giải Nhì:   1.000.000 đồng/giải
06 giải Ba:        500.000 đồng/giải
50 giải Khuyến khích  300.000đ/giải

2. Giải thưởng tập thể

Công đoàn Bưu điện VN sẽ có các giải thưởng tập thể cho các Công đoàn trực thuộc có kế hoạch vận động CBCNVC tham gia cuộc thi và có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi.

01 giải nhất:         5.000.000 đồng
02 giải nhì:         3.000.000 đồng/giải
03 giải ba:         2.000.000 đồng/giải
06 giải Khuyến khích:   1.000.000 đồng/giải

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Bưu điện VN:Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với các Ban của CĐBĐVN tổ chức triển khai và trình Lãnh đạo CĐBĐVN khen thưởng theo kết quả Cuộc thi.

2. Các Công đoàn trực thuộc: Tuyên truyền và vận động CBCNVC, đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi đạt kết quả cao.

Trên đây là Kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Bưu điện Việt Nam”. Yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về CĐBĐVN (qua Ban Tuyên giáo, số điện thoại: 04.37741578; 0913.558.090; 0913.357.399) để được giải đáp.

HƯỚNG DẪN

Tham gia Cuộc thi “tìm hiểu về Công đoàn Bưu điện Việt Nam”

Để tiến hành tham gia cuộc thi Công đoàn Bưu điện Việt Nam hướng dẫn các bước tiến thành tham gia như sau:

I. THAM GIA THI

Bước 1: Kích chọn Logo của cuộc thi  để tham gia thi

Kích chọn Logo của cuộc thi ở bên dưới menu bên trái của Website Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Logo này sẽ xuất hiện trong quá trình diễn ra cuộc thi từ 00 giờ 00 ngày 11/01/2013 (Thứ sáu) đến 24 giờ 00 ngày 03/02/2013 (Chủ nhật).

 

 

 

Hình 1: Logo cuộc thi

II. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Mỗi người chỉ được tham gia 01 bài dự thi, nếu tham gia từ 02 bài dự thi trở lên, thí sinh đó sẽ phạm quy và không được xem xét chấm giải thưởng. Vì thí sinh có thể vừa có hộp thư của đơn vị vừa có hộp thư của VNPT. Do đó đ/c chỉ cần khai báo một bản thông tin.

Bước 2: Kích chọn Đăng ký để khai báo bản thông tin cá nhân.

Việc đăng ký thông tin này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất trước khi tham gia thi, sau khi đăng ký thành công và tài khoản đã được kích hoạt những lần sau tham gia thi chỉ cần kích Đăng nhập.

Để đăng ký bản thông tin cá nhân cần nhập đầy đủ, chính xác thông tin để đảm bảo quyền lợi khi tham gia thi.

Tài khoản truy cập cần sử dụng email VNPT hoặc của các đơn vị trực thuộc.

Ví dụ: Nếu đồng chí là đoàn viên công đoàn và đang công tác ở Bưu điện các tỉnh, thành phố cần có email của vnpost.vn nếu chưa có đề nghị Phòng tin học của VNPost cấp email @vnpost.vn

Nếu đồng chí là đoàn viên CĐ, đang công tác tại các đơn vị trực thuộc VNPT thì cần có email của đơn vị nếu chưa có đề nghị đơn vị cấp, nếu đơn vị đ/c không có hệ thống email riêng (mail server) thì đề nghị đơn vị lập danh sách yêu cầu Phòng tin học VNPT cấp (Email phòng tin học VNPT: postmaster@vnpt.vn; điện thoại: 04.37741050).

Đăng ký thông tin:

 

 

 

Hình 2: Form đăng ký thông tin

Chú ý: Những mục có dấu * là những mục bắt buộc phải nhập.

2.1. Cần chọn chính xác đơn vị đang công tác. VD: Đ/c đang công tác tại Bưu điện các tỉnh, thành phố cần chọn đơn vị là VNPost…

2.2. Mục Email cần nhập theo ID của email và chọn mail server.

Ví dụ email của đ/c là: anhnv@vinaphone.com.vn, dùng tên truy cập (ID) để đăng ký là: anhnv và chọn Mail server: vinaphone.com.vn

Nếu đơn vị đ/c chưa có trong danh sách Mail server đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi để cập nhật tên miền của mail server.

Nếu đ/c có email khác như Yahoo, Google (không thuộc hệ thống email VNPT) thì không thể đăng ký được vì không xác định được là cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

2.3. Mật khẩu: Cần gõ ít nhất 6 ký tự

2.4. Gõ lại mật khẩu: Gõ giống như mật khẩu ở trên.

Chú ý: Mật khẩu này sẽ được mã hoá và lưu vào hệ thống độc lập với mật khẩu email của đ/c.

2.5. Họ và tên: Cần nhập chính xác họ và tên của mình

2.6. Giới tính: Kích chọn giới tính

2.7. Ngày sinh: Nhập dạng mm/dd/yyyy (tháng/ngày/năm); Nếu ngày sinh của đ/c là 31/12/1980 đ/c cần nhập là: 12/31/1980.

2.8. Điện thoại: Cần nhập số điện thoại di động

2.9. Chức vụ: Cần nhập đầy đủ chức vụ. Ví dụ: Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Trung tâm Viễn thông khu vực I hoặc Giao dịch viên Bưu điện huyện Bát Xát – Bưu điện tỉnh Lào Cai

2.10. Ảnh cá nhân: Nếu có - chọn ảnh <=5Mb

 

 

 

Hình 3: Ví dụ một bản đăng ký

Cuối cùng kích Đăng ký

Bước 3: Kích hoạt tài khoản

Sau khi khai báo xong thông tin, kích Đăng ký hệ thống sẽ tự động gửi đến email của đ/c một mã xác thực kiểu số từ 1 đến 999999, nhằm mục đích xác định đ/c hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc CĐBĐVN hay không ? Khi đó đ/c mở hộp thư cá nhân đã đăng ký và lấy mã xác thực:

 

 

 
Hình 4: Mã xác thực tự động gửi vào email của đăng ký


 
Hình 5: Nhập các thông tin và mã xác thực vào mục đăng nhập để kích hoạt

Chú ý: Nếu sau 24 tiếng đ/c không kích hoạt tài khoản (lấy mã xác thực từ email và nhập vào form Đăng nhập - kích hoạt) thì thông tin của bản đăng ký của đ/c sẽ bị xoá khỏi hệ thống. Sau 24 tiếng nếu tham gia thi đ/c cần phải khai báo từ đầu.

Sau đó kích OK ; Nếu kích hoạt thành công, hệ thống sẽ thông báo chúc mừng đ/c đã đăng ký thành công và mời đ/c tham gia thi.

III. THAM GIA THI


Bước 4: Tham gia thi

1. Kích chọn đăng nhập và nhập với email, mật khẩu tại bản đăng ký (bước 2).


 
Hình 6: Đăng nhập để tham gia thi

2. Kích chọn tiêu đề: Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Bưu điện Việt Nam” để tham gia thi:


 
Hình 7: Sau khi đăng nhập xuất hiện thông tin tham gia thi

3. Kích chọn câu hỏi bên trái để tham gia thi


 
Hình 8: Giao diện quá trình tham gia thi

Vì lý do bảo mật bộ đề thi trước ngày diễn ra cuộc thi, do đó lấy ví dụ là cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường sắt.

3.1. Kích chọn câu hỏi bên phải để tham gia thi. Các câu sau khi đã làm xong sẽ không còn xuất hiện bên trái cho đến hết.

3.2. Nội dung câu hỏi sẽ hiển thị ở giữa màn hình, mỗi câu có 4 đáp án trả lời.

- Để chọn câu đúng đ/c kích chọn câu đó, ngay lập tức câu trả lời của đ/c sẽ được ghi vào hệ thống.
- Mỗi câu đ/c làm không quá 15 phút, nếu quá thời gian này hệ thống sẽ tự động thoát ra.
- Nếu gặp câu hỏi khó đ/c cần thời gian nghiên cứu để làm sau và bỏ qua muốn làm câu tiếp theo thì kích chọn biểu tượng mũi tên bên phải phía cuối câu hỏi  .
- Các câu đã làm được hiển thị bên phải.
+ Trong cùng một phiên làm việc (sau khi đăng nhập) trước các câu đã làm có nút nhấp nháy, và in đậm, những câu này đ/c có thể làm lại.
+ Các câu đã làm ở phiên làm việc trước, nút trước các câu này không nhấp nháy và không thể sửa được kết quả.

IV. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Sau khi đăng nhập, đ/c có thể sửa đổi bổ sung Thông tin cá nhân ở góc trên bên phải

2. Quên mật khẩu:

Nếu đ/c quên mật khẩu, sau khi kích chọn logo cuộc thi và chọn Quên mật khẩu, nhập email và số điện thoại, nếu đúng hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới đến hộp thư của đ/c.

Trong quá trình tham gia Cuộc thi có gì vướng mắc, xin liên hệ Đ/c Nguyễn Kim Định, Chuyên viên Ban Tuyên giáo CĐBĐVN số điện thoại: 04.37741578; 0913.357.399 để được giải đáp.
 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác:
Page 1 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>