Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Công hội đỏ – ngày ấy và bây giờ

 (Lượt xem: 6958)

Công đoàn Việt Nam - tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập ngày 28/7/1929. Trong 83 hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, phấn đấu không ngừng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.    

Quá trình hình thành Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam là tổ chức Chính trị - Xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Ðảng cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.

Vào cuối thế kỷ XIX, sau khi xâm chiếm được nước ta, thực dân Pháp đã tiến hành chính sách khai thác thuộc địa, xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp tập trung vào các ngành như đường sắt, hầm mỏ, xí nghiệp... Trong giai đoạn này giai cấp Công nhân Việt Nam được hình thành và phát triển với số lượng ngày càng tăng.

Trước sự áp bức bóc lột của Thực dân Pháp, Giai cấp công nhân đã tập hợp lại với nhau lập ra các tổ chức nghiệp đoàn, công hội để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình trên khắp cả nước. Tổ chức Công hội đầu tiên hình thành năm 1921 là Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập. Hội có mục đích chống Đế quốc, làm chính trị, tuy chưa có văn bản quy định điều lệ hoạt động. Tiếp theo sự hình thành và hoạt động của công hội Ba Son ở miền Nam thì ở miền Bắc các tổ chức công hội cũng phát triển mạnh mẽ. Cuối năm 1928, tỉnh bộ Hà Nội thành lập Tổng công hội Hà Nội do đồng chí Trần Văn Sửu phụ trách.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (đoàn viên công đoàn đầu tiên của Việt Nam khi Người gia nhập công đoàn Kim khí quận 17 Paris – Pháp năm 1919) là người đã đặt nền móng, xây dựng cơ sở lý luận và tổ chức cho sự ra đời tổ chức Công hội cách mạng ở Việt Nam mà cho đến nay những lời chỉ dẫn của Người vẫn là kim chỉ nam cho chúng ta.

Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Ngoài ra, Đại hội còn quyết định xuất bản tờ Lao động làm cơ quan thông tin tuyên truyền và tạp chí Công hội đỏ làm cơ quan lý luận truyền bá quan điểm, chủ trương của Công hội Đỏ trong giai cấp công nhân.

Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.

Tiếp đó, các Tổng Công hội đỏ ở miền Trung, miền Nam được thành lập. Từ năm 1930, Tổng Công hội đỏ đã hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn:

-         Công hội Đỏ (1929 - 1935)
-         Nghiệp đoàn Ái hữu (1935 - 1939)
-         Hội Công nhân phản đế (1939 - 1941)
-         Hội Công nhân cứu quốc (1941 - 1946)
-         Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961)
-         Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988)
-         Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988  đến nay).

Chính vì ý nghĩa đó, theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Chính trị Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929 là ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam.

Xây dựng công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh


Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công hội đỏ, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người lao động. Đến nay, đã có hàng vạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới ra đời từ những bàn tay, khối óc người thợ, làm lợi hàng nghìn tỉ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thời gian qua hoạt động của tổ chức công đoàn vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục chưa thực sự phù hợp với từng đối tượng công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ), nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, công đoàn các cấp chưa nắm bắt được tư tưởng của CNVC-LĐ, dẫn đến bị động, lúng túng trước các vấn đề mới nảy sinh trong cơ chế thị trường. Không ít địa phương, đơn vị, công đoàn chưa thực hiện tốt vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ. Hoạt động của tổ chức công đoàn ở một số nơi còn mang nặng hình thức. Một số cán bộ công đoàn thiếu bản lĩnh, ngại va chạm, sợ bị trù dập hoặc mất việc làm, chưa mạnh dạn đấu tranh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ…

Do vậy công tác tuyên truyền, giáo dục đối với CNVC-LĐ của tổ chức công đoàn các cấp cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả nội dung và hình thức. Tổ chức công đoàn cần kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục, tuyên truyền với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thông qua giáo dục và thực hiện Cuộc vận động góp phần củng cố lòng tin của CNVC-LĐ vào sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức đúng đắn về những cơ hội, khó khăn và thách thức trong điều kiện hiện nay. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo tốt đời sống của CNVC-LĐ chính là góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, mà then chốt là xây dựng “Bộ tham mưu” có năng lực toàn diện, sức chiến đấu cao, hoàn thành sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 110 cán bộ công đoàn cơ sở (CB CĐCS) đại diện cho 580.624 CB CĐCS nói riêng và 619.307 CB CĐCS trong toàn quốc sẽ được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở (CB CĐCS) tiêu biểu lần thứ 2 năm 2012 tổ chức trong 2 ngày 28-29/7/2012, tại Hà Nội. Đây là những CB CĐCS xuất sắc tiêu biểu, có bản lĩnh vững vàng, có phương pháp và kỹ năng hoạt động CĐ thuộc tất cả các thành phần kinh tế được lựa chọn từ 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, trực thuộc Trung ươg và 20 côn đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Lễ biểu dương là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ CB CĐ, đặc biệt là đội ngũ CB CĐCS trong suốt chặng đường lịch sử 83 năm xây dựng, phát triển của tổ chức CĐVN. Những con số trên phần nào khẳng định sự đóng góp to lớn, hiệu quả của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

 


 

Họp báo thông báo về Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu lần II


Nguyễn Đức Cảnh - người công nhân, cộng sản kiên cường.


Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 02/02/1908 tại thôn Diêm Điền, xã Thái Hà, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình. Lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, Nguyễn Đức Cảnh đã sớm cảm nhận sức mạnh của nhân dân Việt Nam.

 

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Với lòng yêu nước, khát khao tìm lý tưởng cách mạng, tháng 9/1927, Nguyễn Đức Cảnh đến Quảng Châu (Trung Quốc) tham dự lớp học chính trị của Tổng bộ Hội Việt Nam thanh niên cách mạng do Hồ Tùng Mậu thuyết giảng. Đây là bước ngoặc quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Đức Cảnh.

Ngày 28/7/1929, Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội đại biểu công nhân các tỉnh ở Bắc kỳ, họp tại số 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Đại hội định ra nhiệm vụ công tác mới cho phong trào công nhân và thành lập Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ (tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam), bầu Ban Chấp hành lâm thời do Nguyễn Đức Cảnh phụ trách.

Đầu tháng 12/1929, Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Hội nghị Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ. Hội nghị quyết định việc thống nhất các Tổng công hội địa phương lên Xứ và bầu Ban Chấp hành chính thức. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã đề cử đồng chí Trần Văn Lan, công nhân thợ nguội nhà máy sợi Nam Định phụ trách Hội.

Tháng 1 năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh tổ chức việc in ấn, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động cuốn sách “Sự nghiệp cách mạng của Mác- Lênin”. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long (gần Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Đức Cảnh là một trong hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Aí Quốc.

Tháng 4 năm 1931, Nguyễn Đức Cảnh bị địch bắt. Vượt lên trên sự tra tấn dã man của kẻ thù, với ý chí cách mạng kiên cường và tình cảm sâu nặng với giai cấp công nhân, ngay trong nhà tù đế quốc, khi chờ ngày lên máy chém, Nguyễn Đức Cảnh đã kịp hoàn thành cuốn “Công nhân vận động”, để lại những kinh nghiệm quý cho công tác công vận của Đảng, cho phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Ngày 31/7/1932, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị kẻ địch xử chém tại Hải Phòng cùng đồng chí Hồ Ngọc Lân, khi đồng chí 24 tuổi.

Hoạt động không mệt mỏi trong phong trào công nhân, sáng lập Công hội đỏ, tổ chức tiền thân của Công đoàn cách mạng Việt Nam, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực tổng kết thực tiễn, để lại nhiều kinh nghiệm hoạt động và đấu tranh, góp phần làm cho phong trào công nhân nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung phát triển mạnh mẽ. Đó là những cống hiến to lớn của Nguyễn Đức Cảnh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc và sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.
 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác: