Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Đăng ký thi đua Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh toàn quốc

 (Lượt xem: 2188)

Năm 2011, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam luôn được duy trì và phát triển, phong trào đã đồng viên cán bộ công nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng trưởng hơn 20% so với năm 2010.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin, an toàn cơ quan doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy trong Tập đoàn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt đã phối hợp với Tổng cục An ninh II - Bộ Công an xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011, nhiều đơn vị  được Bộ Công an ghi nhận tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại một số ít đơn vị trong Tập đoàn chưa được quan tâm đúng mức, phong trào đã phát triển nhưng chưa vững chắc.

 

Bước sang năm 2012, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh chống phá Việt Nam. Trong nước kinh tế nguy cơ lạm phát, doanh nghiệp phá sản, thất nghiệp gia tăng, tình trạng tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn; mâu thuẫn nội bộ, dấu hiệu “tự diễn biến” ngày càng bộc lộ rõ,…

 

Bên cạnh những thuận lợi, Tập đoàn gặp nhiều khó khăn thách thức, đang thực hiện việc tái cơ cấu, cạnh tranh giữa các nhà khai thác dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên thị trường Việt Nam ngày càng khốc liệt hơn, tăng trưởng kinh tế trong nước còn chậm và chưa bền vững, do đó để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Tập đoàn phải làm tốt hơn công tác bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị, an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin, bảo vệ bí mật trong sản xuất kinh doanh, an toàn phòng cháy chữa cháy.

 

Trước yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, ngày 24/4/2012, Tập đoàn đã ban hành công văn số 1928/VNPT-TTQSBV yêu cầu Viễn thông các tỉnh thành, thành phố, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012.

 

Theo đó, ngày 8/5/2012, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã có văn bản số 1020/BCVN-TTQSBV yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai “Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2012” tại đơn vị thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động đăng ký thi đua Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng dẫn của Công an địa phương.

 

 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác:
Page 1 of 5 1 2 3 4 5 > >>