Hỗ trợ khách hàng
ĐỊNH VỊ BƯU GỬI - TRACK & TRACE
Số hiệu (ID):
Dịch vụ:
(Số hiệu gồm 13 ký tự: CP950141884VN)

FROM 740030 - Bưu cục GD Phú Thọ TO 383380 - Bưu cục KT cấp 2 Mường Chà
Bưu kiện số (Parcel No): CB710875688VN
Số hiệu (Barcode): CB710875688VN Khối lượng (Weight): 7000 gram
Nước chấp nhận (Acceptance Country):  Nước phát (Delivery Country):
Bưu cục nhận gửi (Acceptance PO):  740030 - Bưu cục GD Phú Thọ Bưu cục phát (Delivery PO): 383380 - Bưu cục KT cấp 2 Mường Chà
Người gửi (Sender Name): BƯU ĐIỆN PHÚ THỌ Người nhận (Receiver Name): ANH THỊNH
Ðịa chỉ (Sender Address): 270BIS LÝ THƯỜNG KIỆT F.14 Q.10 TPHCM Ðịa chỉ (Receiver Address): BĐ VĂN HÓA XÃ TRÀ NƯA HUYỆN MƯỜNG CHÀ ĐIỆN BIÊN
Ghi chú (Note):  
Thông tin trạng thái (Status Information)
STT Ngày (Date)Giờ (Time)Trạng thái (Status)Vị trí (Location)
1
17/06/201319:59:11D1: Đã đến Trung tâm Khai thác Tỉnh/TP Phát380100-Bưu cục KT cấp 1 Tp Điện Biên Phủ
2
17/06/201321:32:08Phân hướng tại Trung tâm Khai thác Tỉnh/TP Phát380100-Bưu cục KT cấp 1 Tp Điện Biên Phủ
3
17/06/201321:32:14Đã đi khỏi Trung tâm Khai thác Tỉnh/TP Phát380100-Bưu cục KT cấp 1 Tp Điện Biên Phủ
4
18/06/201307:47:44Đã đến Bưu cục383380-Bưu cục KT cấp 2 Mường Chà
5
18/06/201307:47:44A: Đã được chấp nhận tại Bưu cục (posting / collection)383380-Bưu cục KT cấp 2 Mường Chà
6
25/06/201309:00:08I: Đã phát tới người nhận (final delivery)383380-Bưu cục KT cấp 2 Mường Chà
Thông tin chuyến thư (Dispatches Information)
STT Ngày (Date)Giờ (Time)Bưu cục gửi (Sender POS)Bưu cục nhận (Receiver POS)Thông tin (Detail)
1
12/06/201300:00:00700920 - TTKTVC-HCM380100 - Bưu cục KT cấp 1 Tp Điện Biên PhủSố CT 139/Túi số 4
2
17/06/201321:09:47380100 - Bưu cục KT cấp 1 Tp Điện Biên Phủ383380 - Bưu cục KT cấp 2 Mường ChàSố CT 19/Túi số 36
Thông tin phát (Delivery Information)
STT Ngày (Date)Giờ (Time)Bưu cục phát (Delivery POS)Người nhận (Receiver)
1
25/06/201309:00:08383380 - Bưu cục KT cấp 2 Mường Chàthinhj
2
25/06/201309:00:08383380 - Bưu cục KT cấp 2 Mường Chàthinhj
3
25/06/201309:00:08383380 - Bưu cục KT cấp 2 Mường Chàthinhj