Hỗ trợ khách hàng
ĐỊNH VỊ BƯU GỬI - TRACK & TRACE
Số hiệu (ID):
Dịch vụ:
(Số hiệu gồm 13 ký tự: CP950141884VN)

FROM 748500 - Bưu cục GD cấp 3 Hùng Vương TO 530000 - Bưu cục GD cấp 1 Huế
Bưu phẩm số (Registered No): RB730750205VN
Số hiệu (Barcode): RB730750205VN Khối lượng (Weight): 685 gram
Nước chấp nhận (Acceptance Country):  Nước phát (Delivery Country):
Bưu cục nhận gửi (Acceptance PO):  748500 - Bưu cục GD cấp 3 Hùng Vương Bưu cục phát (Delivery PO): 530000 - Bưu cục GD cấp 1 Huế
Người gửi (Sender Name): CTY TNHH MTV ĐỈNH THÁI PHONG Người nhận (Receiver Name): TÂN LẬP
Ðịa chỉ (Sender Address): 55A HÙNG VƯƠNG P.4 Q.5 TP.HCM Ðịa chỉ (Receiver Address): 98 AN DƯƠNG VƯƠNG HUẾ
Ghi chú (Note):  
Thông tin trạng thái (Status Information)
STT Ngày (Date)Giờ (Time)Trạng thái (Status)Vị trí (Location)
1
03/10/201201:16:52- Đã đóng chuyển thư đi700910 - TTKTVC-HCM
2
05/10/201215:50:06- Đã đóng chuyển thư đi530100 - Bưu cục KT cấp 1 Huế
3
07/10/201208:41:02- Đã đến bưu cục530995 - Bưu tá
4
07/10/201211:06:36- Đã đóng chuyển thư đi530995 - Bưu tá
5
09/10/201208:14:34A: Đã chấp nhận gửi (posting / collection)748500 - Bưu cục GD cấp 3 Hùng Vương
6
09/10/201208:14:39A: Đã chấp nhận gửi (posting / collection)748500 - Bưu cục GD cấp 3 Hùng Vương
7
09/10/201208:14:54- Đã đến bưu cục - Chưa đồng bộ danh mục bưu cục
8
09/10/201208:15:04- Đã đến bưu cục - Chưa đồng bộ danh mục bưu cục
9
09/10/201208:25:07C: Đã rời khỏi Ngoại dịch nước gửi (departure from outward office of exchange)530000 - Bưu cục GD cấp 1 Huế
10
20/10/201210:22:08I: Đã phát thành công530000 - Bưu cục GD cấp 1 Huế
Thông tin chuyến thư (Dispatches Information)
STT Ngày (Date)Giờ (Time)Bưu cục gửi (Sender POS)Bưu cục nhận (Receiver POS)Thông tin (Detail)
1
03/10/201200:00:00748500 - Bưu cục GD cấp 3 Hùng Vương700910 - TTKTVC-HCMSố CT 226/Túi số 1
2
04/10/201210:03:50700910 - TTKTVC-HCM530100 - Bưu cục KT cấp 1 HuếSố CT 278/Túi số 4
3
05/10/201214:10:56530100 - Bưu cục KT cấp 1 Huế530995 - Bưu táSố CT 541/Túi số 4
4
07/10/201209:28:29530995 - Bưu táMã bưu tá phát-HSố CT 6/Túi số 0
Thông tin phát (Delivery Information)
STT Ngày (Date)Giờ (Time)Bưu cục phát (Delivery POS)Người nhận (Receiver)
1
20/10/201210:22:08530000 - Bưu cục GD cấp 1 HuếTRẦN VĂN VIỆT