Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 30/3/2019, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí đại diện lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty, đại diện cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc.


Quang cảnh hội nghị

Do đã sớm xác định năm 2019 là năm bản lề quyết định việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, là năm mà Tổng công ty đặt ra mục tiêu rất cao đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh, vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty đã rất mạnh mẽ, quyết liệt và ốp sát, các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đảng, việc tổ chức kinh doanh dịch vụ đều sớm được tổ chức triển khai.

Kết thúc quý I/2019, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, thống nhất, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định và ngày càng được tập trung đổi mới để tạo sự bứt phá, các chỉ tiêu kế hoạch đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng công ty tiếp tục được Chính phủ, các bộ ngành tin tưởng, giao đảm nhận nhiều nhiệm vụ, trọng trách quan trọng như tham gia triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam”, tham gia Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, tham gia Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, triển khai đề án HCC, Đề án thiện nguyện, Đề án xây dựng CSDL quốc gia về ASXH theo quyết định 708/QĐ-TTg, đề án chi trả Bảo trợ xã hội…


Bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2018-2020 và 2020-2025

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Báo cáo sơ kết 05 năm kết quả thực hiện Chỉ thị 07-CT/ĐUK ngày 25/3/2014 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước”; Dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược chuyển đổi số của Tổng công ty; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/ĐUTCT ngày 15/7/2016 của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty. Bên cạnh đó, hội nghị cũng triển khai, quán triệt quy định của Ban chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và văn bản của Đảng ủy Tổng công ty về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Tại hội nghị lần này, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2018-2020 và 2020-2025.