Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Bưu điện tỉnh Gia Lai

Ngày 09/4/2019, Bưu điện tỉnh Gia Lai và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác.

Trên cơ sở nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Bưu điện tỉnh (2017-2018) được ký kết, các Bưu điện đã phối hợp với Hội LHPN các cấp tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện như bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe máy, hàng tiêu dùng… đồng thời hợp tác triển khai các chương trình an sinh xã hội. Nhìn chung, việc triển khai thỏa thuận hợp tác được thực hiện đúng mục tiêu, nguyên tắc được đề ra.

Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ triển khai qua kênh Hội Phụ nữ, đồng thời tăng cường phối hợp với Hội LHPN các cấp nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông gắn với triển khai các cuộc Vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới,  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và một số hoạt động an sinh xã hội khác.