Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn công tác tổ chức sản xuất năm 2019

Trong hai ngày 09 và 10/4/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã triển khai chương trình tập huấn công tác tổ chức sản xuất cho các đơn vị trực thuộc, bao gồm 01 trung tâm khai thác vận chuyển và 6 bưu điện huyện/thành phố.


Tham dự lớp tập huấn có gần 60 học viên là Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng Bưu điện tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc; kiểm soát viên chuyên trách, nhân viên bán hàng chủ động, chuyên quản Văn hóa xã, tổ trưởng tổ giao dịch, tổ trưởng tổ khai thác, trưởng Bưu cục phát các đơn vị trực thuộc.

Kết thúc khóa học, các đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức sản xuất và trình bày tại lớp học. Lãnh đạo Bưu điện tỉnh chỉ đạo cùng Lãnh đạo các phòng chức năng và đại diện các đơn vị tham gia đóng góp để cùng hoàn thiện nhằm mang lại hiệu quả cao khi áp dụng vào thực tế.