Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết công tác quý 1/2019

Ngày 18/4/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2019.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong quý 1/2019

Quý 1/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tập trung đẩy mạnh các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính, đặc biệt là dịch vụ tiết kiệm Bưu điện… Theo đó, tổng doanh thu thực hiện đạt 25,5% kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu tính lương đạt  21,7% kế hoạch giao, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp về công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng; cách thức tổ chức hội nghị khách hàng, ra quân phát triển dịch vụ; tiếp tục rà soát tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu chênh lệch thu chi… Bên cạnh đó, đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích người lao động tích cực tham gia bán hàng, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh Hà Nam trong quý 1/2019.