Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống của Tổng công ty

Ngày 09/05/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 567/QĐ-BĐVN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Chi tiết Quyết định số 567/QĐ-BĐVN tại đây.