Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông báo kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư nội tỉnh, liên tỉnh sử dụng Cộng tác viên tại 12 Bưu điện tỉnh, thành phố năm 2018


Thông báo kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư nội tỉnh, liên tỉnh sử dụng Cộng tác viên tại 12 Bưu điện tỉnh, thành phố năm 2018 tại đây