Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Gia Lai: Tập huấn công tác cải cách hành chính

Trong 3 ngày (từ 7-9/8), Sở Nội vụ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai mở lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho 97 học viên là lãnh đạo văn phòng cấp huyện; công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp sở, cấp huyện, cấp xã và nhân viên Bưu điện của các địa phương trên địa bàn tỉnh.


Quảng cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt kinh nghiệm trong triển khai Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng và dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; các phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp vào hệ thống Một cửa điện tử liên thông; các tính năng trên phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp độ người sử dụng để nhân viên bưu điện hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

Được biết, trong tháng 8, Sở Nội vụ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 4 lớp tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh.