Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ninh Thuận: Thu hơn 56,8 tỷ đồng thông qua ủy nhiệm thu thuế

Ngày 13/8, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế; triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế

Trong năm qua, công tác triển khai ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh Ninh Thuận thu thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp. Lãnh đạo ngành Thuế và Bưu điện từ tỉnh đến huyện, thành phố luôn thống nhất cao trong triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc ủy nhiệm Bưu điện thu thuế không gây xáo trộn, tác động lớn đến hoạt động kinh doanh và tình hình nộp thuế của hộ kinh doanh, cũng như công tác phối hợp giữa Kho bạc nhà nước với các ngân hàng thương mại trong thu nộp ngân sách nhà nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, mạng lưới thu của ngành Bưu điện đáp ứng được công tác thu, bao quát được các địa bàn trong tỉnh. Toàn tỉnh thu thuế được 54,213 tỷ đồng (đạt 85%), thu lệ phí môn bài 2,644 tỷ đồng (đạt 90%); giúp ngành thuế giảm được từ 7-12% số nợ thuế từ lĩnh vực hộ kinh doanh so với thời điểm năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, đồng thời nâng cao số lượng địa bàn, nội dung thu, tỷ lệ số thuế thu so với số thuế ủy nhiệm thu, Cục Thuế tỉnh đề ra một số nhiệm vụ như: Ngành Bưu điện cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa, kịp thời nắm bắt, xử lý triệt để những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tranh thủ sự hỗ trợ của UBND xã, phường, thị trấn trong tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh nộp các khoản nợ thuế; nâng cấp, sửa lỗi phần mềm ứng dụng tương thích ngành Thuế, giải quyết những trường hợp hộ kinh doanh nộp nhiều lần trong tháng hoặc thu các khoản thuế phát sinh thêm. Chi cục Thuế các huyện, thành phố, khu vực thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Đội thuế, công chức thuế quản lý địa bàn phối hợp chặt chẽ với cộng tác viên, nhân viên thu của Bưu điện trong quá trình tổ chức thu…

Dịp này, Bưu điện tỉnh Ninh Thuận đã khen thưởng 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế.