Quảng Nam: Từ tháng 9/2019, chính thức sử dụng Thẻ chi trả lương hưu điện tử

Ngày 15/8, BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tháng 9/2019, người hưởng lương hưu trên địa bàn tỉnh sẽ dùng Thẻ chi trả điện tử khi đi lĩnh lương hưu.


Người dân đến BĐVHX để lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tại tỉnh Quảng Nam

Nói rõ thêm về thông tin này, ông Trần Việt Hùng- Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành phố được BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chọn thực hiện thí điểm việc dùng Thẻ chi trả điện tử thay cho Sổ lĩnh lương hưu, để xác nhận thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

Theo đó, thời gian đầu, người sử dụng Thẻ chi trả điện tử sẽ nhận lương hưu tại nơi cư trú. Về sau, người nhận lương hưu có thể dùng thẻ này để nhận lương hưu trong toàn quốc mà không giới hạn về địa giới hành chính như cách dùng Sổ lĩnh lương hưu như hiện nay. 

Ông Hùng cho biết thêm, mỗi người hưởng sẽ được cấp 1 Thẻ chi trả để thực hiện nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Người hưởng không phải trả bất kỳ chi phí nào để làm thẻ lần đầu cũng như chi phí thực hiện các giao dịch khi đến nơi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Trong kỳ nhận thẻ đầu tiên, Bưu điện sẽ