Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bắc Giang: Bưu điện Yên Thế đổi mới để phát triển

Với trọng tâm nhằm mở rộng kinh doanh, ổn định mạng lưới phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Bưu điện huyện Yên Thế đang nỗ lực nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cấp, ngành và nhân dân trong huyện.


Bưu điện huyện Yên Thế luôn tận tình với khách hàng

Với đặc thù là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, trình độ dân trí không đồng đều, địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn; trên địa bàn huyện có 21 xã thị trấn, nguồn thu nhập chủ yếu của người dân chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp và lâm nghiệp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhất là dịch vụ Bưu chính chuyển phát, dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYT) 

Dù còn nhiều khó khăn, song trong năm 2018 được đánh giá là năm có những bước chuyển mới của Bưu điện huyện Yên Thế cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người. Có được kết quả đó là nhờ sự năng động, đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo và sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp kinh doanh của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị. 

Để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, lãnh đạo chuyên môn và Ban chấp hành Công đoàn đã bàn bạc, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng kinh doanh, ổn định mạng lưới phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát. Duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ truyền thống. Lựa chọn xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án kinh doanh dịch vụ mới. Phát triển khách hàng Bưu chính chuyển phát nhỏ lẻ. Quan tâm đến mạng đường thư cấp 3 trên địa bàn. Đảm bảo chất lượng phát hành bưu chính.

Điển hình trong việc phối hợp tốt với BHXH huyện về chi trả BHXH và thu BHYT, BHXH tự nguyện. Từ những cố gắng trên trong năm 2018 doanh thu đạt 135% kế hoạch.

Có được kết quả trên, Ban lãnh đạo Bưu điện huyện Yên Thế đã tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề như: “Mỗi CBCNV là một người bán hàng năng động”, thi đua bán tem, phong bì, bán thẻ Card, bán bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm nhân thọ Bưu chính. Phát động các đợt thi đua ngắn ngày nhằm động viên khuyến khích CBCNV hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh.

Nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng doang thu cho đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo chuyên môn tăng cường công tác quản lý khi có các dịch vụ mới đưa vào khai thác, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Phát động cuộc thi đua CBCNV lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động.

Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, chương trình hành động của Công đoàn Bưu điện tỉnh, Chỉ thị của Bưu điện Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, Chỉ thị của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” CBCNV-LĐ đã gắn những việc làm cụ thể tại đơn vị như: Trong công việc: đa số CBCNV-LĐ có sự nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn, thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn. CBCNV-LĐ đã có ý thức hơn trong việc sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng…

Với những giải pháp trên và nhờ triển khai đồng bộ nên toàn Bưu điện huyện trong năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Doanh thu đạt 135% kế hoạch Bưu điện tỉnh giao. Chất lượng dịch vụ và phục vụ được nâng cao nhờ công tác kiểm tra, kiểm soát về chất lượng dịch vụ được tăng cường. Phốí hợp chặt chẽ với Công đoàn Viễn thông Yên Thế trong mọi hoạt động phong trào nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa 02 đơn vị và nâng cao uy tín của Ngành trên địa bàn huyện.


Bưu điện huyện Yên Thế được sửa sang lại khang trang sạch đẹp hơn

Nhận thức của CBCNV, đoàn viên Công đoàn đã dần thay đổi. Giao dịch viên tích cực khuyến khích, tiếp thị khách hàng sử dụng các dịch vụ gia tăng, nhiều ý tưởng kinh doanh được CBCNV áp dụng trong thực tế sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Được sự nhất trí của Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Yên Thế đã cho phép nhân viên Bưu điện Văn hóa xã được bán hàng hoá phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của địa phương, phù hợp với các qui định của pháp luật và đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên tại Bưu điện Văn hóa xã. Đồng thời tạo điều kiện để gia đình nhân viên Bưu điện Văn hóa xã làm bưu tá hoặc giao thông viên, thu cước dịch vụ viễn thông để ổn định cuộc sống.

Được sự quan tâm đầu tư của Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Yên Thế đã có mạng lưới bưu chính tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu của cấp uỷ và chính quyền địa phương, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị vừa khai thác kinh doanh các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông, vừa phục vụ công ích trên địa bàn huyện Yên Thế. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Bưu điện huyện Yên Thế cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Đi đôi với việc quản lý điều hành của chuyên môn, Công đoàn đã vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ ra sức thi đua lao động sản xuất - kinh doanh, sáng tạo vượt qua khó khăn trong giai đoạn chia tách và chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bưu điện huyện Yên Thế đạt được những thành tích trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bưu điện tỉnh, của cấp uỷ  chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất của mỗi cá nhân, tập thể CBCNV Bưu điện huyện Yên Thế. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa nhiều, những năm tiếp theo nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong đơn vị là rất nặng nề. Cần đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực để kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại về chuyên môn, nghiệp vụ, về tinh thần trách nhiệm với công việc, nhận thức về cạnh tranh, hội nhập, tạo tiền đề vững chắc bước vào giai đoạn mới.

Trong thời gian tới Bưu điện huyện Yên Thế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ, giữ vững chất lượng mạng lưới; tiếp tục thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ hiện có; đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng mạng lưới; xúc tiến thúc đẩy triển khai sớm các dịch vụ hành chính công theo định hướng kế hoạch của Tổng công ty; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bưu điện - văn hóa xã; phát triển lực lượng cộng tác viên bán hàng đảm bảo bao phủ địa bàn đến tận thôn bản; khẳng định vị thế của Bưu điện trong việc cung cấp các dịch vụ công là cánh tay nối dài của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn.