Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hưng Yên: Sơ kết 01 năm thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Ngày 12/8/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp cùng với Cục thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Dự Hội nghị có lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Bưu điện tỉnh; các trưởng phòng chức năng của 2 đơn vị và Giám đốc Bưu điện huyện/thị xã/thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực.


Theo báo cáo tại Hội nghị, kết quả thu thuế đối với cá nhân kinh doanh thông qua ủy nhiệm thu qua Bưu điện từ quý 3/2018 đến hết quý 1/2019 đạt được như sau: Tổng số thuế khoán lập bộ bình quân một quý năm 2018 trên 4,1 tỷ đồng; năm 2019 đạt gần 4,4 tỷ đồng. Tổng số thuế giao thu trong 03 quý (từ quý 3/2018 đến hết quý 1/2019) trên toàn tỉnh đạt hơn 70 tỷ đồng, tổng số thuế thu được thông qua đơn vị ủy nhiệm thu là gần 64 tỷ đồng, chiếm 90,97%.

Kết quả công tác thực hiện ủy nhiệm thu thuế vẫn còn thấp và chưa đạt yêu cầu đề ra, nguyên nhân chính là do sự phối hợp chưa đồng bộ, chặt chẽ giữa 2 đơn vị và nhân viên Bưu điện chưa hiểu sâu về kiến thức, pháp luật thuế.

Hai đơn vị cùng thống nhất sẽ cố gắng nỗ lực chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác ủy nhiệm thu thuế, đào tạo nhân viên phụ trách ủy nhiệm thu thuế mang tính chuyên nghiệp hơn. Đồng thời cũng kiến nghị Tổng cục Thuế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nâng cấp, hoàn thiện hệ thống ứng dụng hỗ trợ công tác ủy nhiệm thu thuế nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra.