Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty tham dự Hội nghị chuyên đề về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN

Sáng 9/9, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 12 Hội nghị trung ương 5 Khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến qua 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của Doanh nghiệp nhà nước, xem đó là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển doanh nghiệp nhà nước là tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng mang yếu tố quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không thể đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng, Nhà nước ta nhất quán trong việc đánh giá vai trò của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quan điểm đó không phải cho một giai đoạn nhất định, là xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu hiện tại của Nghị quyết số 12-NQ/TW là xác định những lĩnh vực then chốt cho các doanh nghiệp nhà nước hoạt động, xác định các lĩnh vực cho thành phần kinh tế khác phát triển. Cần hiểu đúng tính chủ đạo của kinh tế Nhà nước, mà doanh nghiệp nhà nước là then chốt.

Nghị quyết số 12-NQ/TW đã đề ra 6 nhóm quan điểm chỉ đạo với nhiều nội dung đột phá. Trong đó, nghị quyết xác định, doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước là chủ đạo, cùng các cơ chế chính sách, tạo cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình; đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII một cách rõ ràng, thiết thực hơn, giúp cho việc triển khai thời gian tới đạt được kết quả theo các yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.