Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang và Bưu điện tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.


Phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang và Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã ký Thỏa thuận hợp tác số 14/2019/TTHT/BĐBG-STNMT về việc phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mục tiêu của thỏa thuận này là góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của các cá nhân và tổ chức, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, phát huy được hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ phối hợp đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐDDTTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phía Bưu điện sẽ tham gia, hỗ trợ Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC (bố trí nhân viên bưu điện thu lệ phí, trả kết quả giải quyết TTHC).