Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã kết nối, tích hợp với 7/22 bộ, ngành và 57/63 tỉnh, thành phố; 7 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Đã có trên 11,32 triệu lượt truy cập, 30.610 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái từ các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tra cứu, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 597.024 hồ sơ. Trong đó, đã có 5.293 hồ sơ trực tuyến thực hiện thành công từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 4.033 phản ánh, kiến nghị gồm: 1.204 của người dân, 2.812 của doanh nghiệp và 17 tổ chức khác.

 

Trong thời gian tới, để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm cải cách, nâng cao xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh và Tiếp cận điện năng của Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 582/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 01 năm 2020 và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 01 năm 2020, việc cần làm là thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng, kết nối, tích hợp. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương để làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương (kể cả hồ sơ trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính). Thực hiện tích hợp hệ thống xác thực dùng chung của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ. Triển khai kết nối Nền tảng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thuế, thu phạt vi phạm hành chính.

Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có dịch vụ công dự kiến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong Quý I năm 2020 để tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Cụ thể: Nhóm dịch vụ công chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng tiến độ trong tháng 12 năm 2019, gồm: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.  Nhóm dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong Quý I năm 2020, gồm: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;  xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; Thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, Cấp mới giấy phép lái xe; Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế.

Đồng thời. hoàn chỉnh một số phân hệ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như: Báo cáo, thống kê; chatbox; app moblie,… Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong đó tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính để đảm bảo cung cấp thông tin về thủ tục, dịch vụ công kịp thời, chính xác, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quản lý, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, trong đó đã bàn giao tài khoản cho bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận, xử lý. Phối hợp với các địa phương để hoàn thành việc kết nối, tích hợp hoặc kịp thời khắc phục các lỗi kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả.

Về bảo đảm hạ tầng, an toàn, an ninh thông tin: Thiết lập cơ chế giám sát, phối hợp trao đổi thông tin, ứng cứu sự cố với thành phần tham gia gồm: đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, đầu mối các bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ), các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin. Nghiên cứu xây dựng và tổ chức giải pháp để nâng cao hiệu năng đáp ứng số lượng người truy cập lớn theo đúng yêu cầu tại Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về truyền thông, hỗ trợ người dùng: Tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ người dùng thông qua tổng đài hỗ trợ. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức khác nhau.