Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động Chương trình thi đua Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2020

Với mục tiêu phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tạo động lực, khuyến khích các đơn vị và cá nhân nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, vừa qua, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã ban hành văn bản 426/BĐVN-CĐTCTBĐ phát động Chương trình thi đua Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2020.


Mức khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch có thể lên đến hơn 02 tỷ đồng/quý

Chương trình được triển khai với mục tiêu khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, nhiệm vụ kế hoạch hàng quý trong năm 2020.

Theo đó, với đối tượng thi đua các BĐT/TP: 05 đơn vị dẫn đầu mỗi nhóm đạt thành tích sẽ được Tổng công ty tặng Giấy khen danh hiệu “Đơn vị kinh doanh giỏi” kèm giấy và tiền thưởng của Tổng công ty; Với đối tượng thi đua phòng chức năng có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành chỉ tiêu của các đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị kinh doanh giỏi”, các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong quý trực thuộc đơn vị thành viên; Với đối tượng thi đua là cá nhân, chương trình thi đua xét khen thưởng cho các đối tượng: Lao động trực tiếp bán hàng, Khai thác viên, lao động vận chuyển Bưu chính, Bưu tá, Bưu tá xã, nhân viên Bưu điện – Văn hóa xã.

Tổng công ty dự kiến tổng mức thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích thi đua đạt tiêu chí của chương trình có thể lên đến hơn 02 tỷ đồng/quý.