Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tăng cường phối hợp truyền thông, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp năm 2020.

Năm 2019, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến hết tháng 12/2019, tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh là 13.273 người, tăng 5.678 người so với cuối năm 2018, đạt 125,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 98.302 người, tăng 16.910 người so với tháng 12/2018, tương ứng tăng 20,8%. Trong đó, số đối tượng BHXH tự nguyện được phát triển mới qua Đại lý Thu Bưu điện khai thác là 3.253 người, chiếm 57,29% số đối tượng tăng mới trong toàn tỉnh, vượt 253 người so với chỉ tiêu đề ra theo Hợp đồng số 221/HĐ-BHXH-BĐ ngày 25/02/2019 ký kết về Tổ chức thực hiện Hội nghị tuyên truyền trực tiếp giữa BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh; số người tham gia BHYT hộ gia đình được phát triển mới là 7.768 người, đạt 22,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao trong năm.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh và các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi các giải pháp phát triển, duy trì bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Năm 2020, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự  nguyện, BHYT hộ gia đình: Chú trọng đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về BHXH, BHYT dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp; tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ; đặc biệt, trong công tác tổ chức Hội nghị tuyên truyền chú trọng phương pháp tìm kiếm, vận động đối tượng tiềm năng để tăng hiệu quả phát triển đối tượng tại các Hội nghị ở cơ sở. Đồng thời, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch ngay những tháng đầu năm và cụ thể từng tháng, từng quý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/11/2020 hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020.