Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tuyên Quang: Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI - Cần sự chung tay của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp

Qua 3 năm triển khai thực hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) đã giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức và công dân một cách nhanh chóng, không gây phiền hà, sách nhiễu, giải quyết kịp thời, đúng thời gian.


Tuyên Quang đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh: Đức Huy

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI.

Để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công đã bố trí quầy giao dịch để nhân viên bưu điện thực hiện việc nhận và gửi kết quả giải quyết TTHC, đồng thời Bưu điện tỉnh bố trí 76 điểm cung cấp tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua đường BCCI.

Từ khi Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện, người dân chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất để thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân cũng sẽ không phát sinh tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu; giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc cho cán bộ, công chức.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định. Cơ quan hành chính và đa số khách hàng đã sử dụng dịch vụ đều đánh giá cao những lợi ích mà dịch vụ mang lại, đồng thời ghi nhận nhân viên tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát an toàn, nhanh chóng đến địa chỉ nhận, không có trường hợp bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong; không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp nào khiếu nại.

Dù có nhiều tiện ích nhưng sau 3 năm thực hiện, số lượng hồ sơ tiếp nhận và chuyển trả qua dịch vụ BCCI không nhiều. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính năm 2017 là 31.255 trên tổng số gần 900.000 hồ sơ đã xử lý trong năm. Ước tính hết năm 2019, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và chuyển trả qua dịch vụ này 44.875 trên tổng số gần 824.000 hồ sơ đã giải quyết.

Có thể thấy, hiện nay số lượng TTHC trong danh mục công bố của các sở, ngành, địa phương rất lớn nhưng việc tiếp nhận, chuyển phát qua Bưu điện còn rất hạn chế. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiện ích khi sử dụng dịch vụ hành chính công chưa thật sự hiệu quả, còn hạn chế và chưa thường xuyên. Người dân, tổ chức vẫn còn có thói quen, tâm lý nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính nên chưa thực hiện được nhiều. Trong tham mưu giải quyết công việc, nhất là các nhiệm vụ có tính phối hợp liên ngành, việc giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn mất nhiều thời gian, chậm tiến độ, chất lượng còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực trong cải cách TTHC, trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục lựa chọn các thủ tục có phát sinh nhiều hồ sơ để tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu điện nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Các TTHC có tính phối hợp liên ngành, các sở, ngành liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ. Đặc biệt là việc chấp nhận thủ tục hành chính tại các điểm giao dịch Bưu điện.

Ngoài ra, cần hoàn thiện và nâng cao quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện công tác giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận một cửa các cấp.

Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về các bộ thủ tục hành chính trên các Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, thành phố (thời gian giải quyết, mức phí…) để người dân cũng như cán bộ, công chức chuyên môn, nhân viên bưu điện có thể dễ dàng tra cứu khi thưc hiện; cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên bưu chính, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, kết nối mạng thông tin phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ và điều chỉnh mức giá dịch vụ phù hợp đối với dịch vụ nhân hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI.