Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hậu Giang: Nhiều người tham gia BHXH tự nguyện sau khi được tuyên truyền, vận động

Bưu điện thị xã Long Mỹ vừa phối hợp với BHXH thị xã Long Mỹ tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện tại phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.


Nhân viên Bưu điện tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại nhà dân ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ

Tại đây, mọi người đã đến vận động tại nhà dân. Tại mỗi hộ dân, đoàn đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện. Từ đó, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu năm 2020 trên địa bàn tỉnh phát triển BHXH, BHYT đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam và nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong ngày ra quân, đoàn đã vận động được 52 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phường Vĩnh Tường là địa phương thực hiện tốt công tác vận động BHYT trong thời gian qua. Để nâng cao số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH thị xã và Bưu điện thị xã đã chọn địa phương làm điểm ra quân đầu tiên trong đợt tuyên truyền về BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã. Sau phường Vĩnh Tường, BHXH thị xã và Bưu điện thị xã tiếp tục tuyên truyền ở các xã, phường còn lại.