Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động chương trình thi đua “Cụm Công đoàn phát huy nội lực, đoàn kết phát triển năm 2020”

Với mục tiêu gắn kết hài hòa giữa việc đánh giá hoạt động Công đoàn với kết quả sản xuất kinh doanh của từng Cụm, tham gia sâu cùng chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 24/02/2020, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 52/CĐTCTBĐ-TĐTT về việc phát động thi đua “Cụm Công đoàn phát huy nội lực, đoàn kết phát triển năm 2020”.


Các đơn vị phải đảm bảo chất lượng khâu phát, hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng của Tổng công ty giao

Từ kết quả của Chương trình thi đua cụm Công đoàn năm 2019 với 11/13 cụm Công đoàn được trao thưởng đạt tổng giá trị giải thưởng 430 triệu đồng, năm 2020, Công đoàn Tổng công ty phát động chương trình thi đua với những điều chỉnh hợp lý hơn về nội dung và tiêu chí thi đua với quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty.

Các tiêu chí xét thi đua bao gồm: Các cụm Công đoàn hoàn thành 100% doanh thu tính lương kế hoạch và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu, chênh lệch thu chi. Đảm bảo chất lượng khâu phát, hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng của Tổng công ty giao; duy trì ổn định hoạt động mạng Bưu chính công ích, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bưu chính công ích; không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến khiếu nại, phản ánh thái độ phục vụ. Tuân thủ các quy định của Tổng công ty về công tác quản trị, quản lý dòng tiền; đảm bảo an toàn về con người, quỹ két, tài sản, công cụ, dụng cụ; không để xảy ra mất an toàn trong lao động sản xuất, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Triển khai đầy đủ các nội dung xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị trong Cụm; 100% Bưu cục giao dịch cấp quận, huyện, trung tâm, thành phố trực thuộc BĐT/TP, Công ty được chấm điểm 5S (trừ các cơ cở đang tiến hành cải tạo, sửa chữa, xây mới).  Triển khai đầy đủ các phong trào thi đua và các nội dung hoạt động công đoàn do Công đoàn cấp trên phát động; tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong cụm và tổ chức sinh hoạt cụm đúng thời gian, quy định; Các Công đoàn cơ sở trong Cụm được xếp loại Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến tổng mức khen thưởng cho các cụm Công đoàn theo Chương trình thi đua “Cụm Công đoàn phát huy nội lực, đoàn kết phát triển năm 2020” đạt 972 triệu đồng.