Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 28/2, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Quang cảnh hội nghị

Qua hơn 2 năm phối hợp triển khai thực hiện, bước đầu công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính đã có những kết quả tích cực, việc phối hợp giữa hai bên đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. Trong năm 2019, các đơn vị Công an toàn tỉnh tiếp nhận 1.200 hồ sơ và trả 2.646 kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Tại Hội nghị các ý kiến tham luận đã nêu lên một số mặt tồn tại cần phải giải quyết trong thời gian tới như: tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả đạt thấp so với tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết, những bất cập trong nội dung của các thỏa thuận phối hợp cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.