Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lạng Sơn: Tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phòng tránh dịch bệnh Covid-19

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) phòng tránh dịch bệnh Covid-19 (Công văn số 310/STTTT-BCVT, ngày 4/3/2020).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp với Bưu điện các cấp thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ BCCI và nhận kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI.

Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền để người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI giải quyết các TTHC thay vì đến trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC để thực hiện, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh thực hiện giảm giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trong phạm vi nội tỉnh từ 01/3/2020 đến hết ngày 30/6/2020. Tỷ lệ giảm cước: 20% (nội huyện/thành phố 12.000đ/hồ sơ, liên huyện/thành phố 16.000đ/hồ sơ)