Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UPU hợp tác với Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) hỗ trợ chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng bưu chính toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gia tăng

Ngày 15/4/2020, UPU thông báo Bưu chính các nước thành viên về một số hoạt động hợp tác của UPU với Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) hỗ trợ các nước thành viên trong vận hành chuỗi cung ứng bưu chính toàn cầu nhằm ứng phó với những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hoạt động cung ứng dịch vụ và đời sống xã hội toàn cầu.

Do tác động của COVID-19 đối với ngành hàng không, phần lớn lượng bưu gửi quốc tế đã được chuyển từ vận chuyển hàng không sang vận chuyển đường bộ và đường sắt. Như vậy, các cơ quan hải quan hiện đang đối mặt với lượng bưu gửi là tài liệu đi quốc tế bằng nhiều phương thức vận tải khác nhau tại các cảng cửa khẩu biên giới do nhu cầu lưu thông hàng bưu chính phát sinh. Cơ quan hải quan các nước được khuyến nghị linh hoạt chấp nhận các lô hàng bưu chính kèm theo hồ sơ chứng từ hợp lệ của UPU như CN 37 (đối với bưu gửi thủy bộ), CN 38 (đối với bưu gửi hàng không) hoặc CN 41 (đối với phiếu giao bưu gửi SAL). 

Trong bối cảnh này, ngoài các quy định liên quan đến bưu gửi nêu trong các sửa đổi của Công ước Kyoto của WCO (RKC), Công ước UPU và các quy định UPU về bảo vệ nguyên tắc tự do quá giang cho hàng bưu chính, Công ước Kyoto sửa đổi không ngăn cản cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm soát cần thiết nhưng UPU mong muốn các cơ quan hải quan thành viên WCO tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng bưu chính quốc tế.

UPU khuyến nghị cơ quan hải quan các nước xem xét các nội dung đề xuất liên quan trong Công ước Koyoto sửa đổi, trong đó nêu rằng cơ quan hải quan có thể chấp nhận khai báo hải quan đối với hàng quá giang đối với bất kỳ loại hàng hóa nào là tài liệu thương mại hoặc được vận chuyển theo hình thức ủy thác mà đáp ứng tất cả các quy định hải quan liên quan.