Chuyển phát bưu gửi giữa đại dịch covid-19

Với ước tính hơn 1,2 tỷ người trong tình trạng phong tỏa do đóng cửa các trường học và cửa hàng không thiết yếu, đại dịch Covid-19 hiện đã làm đóng băng mọi hoạt động trên thế giới.


Trước cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra, Bưu chính các nước vẫn duy trì hoạt động chuyển phát bưu gửi. Sự lây lan của virus đã suy yếu ở một số quốc gia nhưng lại gia tăng ở một số quốc gia khác. Một số quốc gia đã thông báo cung ứng lại các dịch vụ chuyển phát bưu gửi, nhưng một số nơi virus vẫn lây lan thông báo vẫn tiếp tục tạm dừng dịch vụ .

Trong suốt thời gian đầu và giữa tháng 3/2020, các quốc gia phải đối mặt với việc các chuyến bay chở hàng tiếp tục bị hoãn. Nhiều quốc gia khác tuân theo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và thực hiện cách ly xã hội.

Sức khỏe và sự an toàn là trên hết

Nhiều bưu chính đang hoạt động trong bối cảnh sự đi lại của người dân bị hạn chế và đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ưu tiên số một của Bưu chính các nước trong giai đoạn này là sức khỏe và sự an toàn của người lao động và khách hàng. Theo đó, các nhà khai thác bưu chính đã thông báo cho UPU về một số thay đổi trong hoạt động, thực hiện hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và tư vấn y tế của Chính phủ. Mỗi bưu chính đều chú trọng vào việc tuân thủ các quy trình an toàn,vệ sinh cơ bản, bao gồm rửa tay, hắt hơi và ho vào khuỷu tay, và thực hiện cách ly xã hội.

Bưu chính Đức (Deutsche Post DHL) tuyên bố mục tiêu là bảo đảm an toàn hoàn toàn trong hoạt động bưu chính, đồng thời thực hiện theo các khuyến nghị để giảm thiểu sự lây lan của đại dịch. Ở Úc, Hà Lan và một số nơi khác, Bưu chính cùng đưa ra quyết dịnh loại bỏ yêu cầu chữ ký khi nhận giao hàng cá nhân bưu kiện và bưu gửi ghi số. Cách thức mới hạn chế tiếp xúc giữa khách hàng và nhân viên bưu điện, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của virus thông qua máy quét cầm tay và bút ký. Thông điệp Bưu chính Úc đưa ra: “Việc giao hàng tận nơi sẽ được thực hiện theo phương thức hạn chế tiếp xúc trực diện và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Bưu chính Uruguay (Correo Uruguayo) tuyên bố rằng đã giảm thiểu sự lây lan của căn bệnh này thông qua giảm thiểu số lượng nhân viên  có mặt tại cơ sở bưu chính và tổ chức làm việc tại nhà nếu có thể. Các nhà khai thác bưu chính Mỹ Latinh cũng hạn chế tiếp xúc vật lý, đóng cửa bưu cục có lượng khách hàng lớn và thiết lập các điểm thu gom đặc biệt.

Ý là nơi phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn nhất do tác động kinh khủng của đại dịch toàn cầu đối với người dân Ý. Bưu chính Ý (Poste Italiane), vốn là doanh nghiệp tuyển dụng lao động hàng đầu trong nước, vẫn làm việc một hăng hái và siêng năng để duy trì dòng bưu gửi trong khi vẫn bảo đảm an toàn cho cả nhân viên và khách hàng. Trong một tin nhắn gửi tới UPU, doanh nghiệp khẳng định vẫn sẽ “toàn tâm toàn ý góp sức giúp nước Ý vượt qua thách thức to lớn hiện tại. "Ngoài ra, thông điệp cũng cho biết," Một ủy ban chuyên trách, liên quan đến tất cả quản lý c