Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hà Nội trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua bưu điện

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có thông báo số 817/TB-KH&ĐT về việc thực hiện trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội.


Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu dừng các hoạt động đông người, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, công dân thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, giảm bớt số lần đi lại khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo: Từ ngày 4-8, Sở thực hiện trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội năm 2020, cho doanh nghiệp nhận tại trụ sở hoặc địa chỉ do doanh nghiệp đăng ký.

Đơn vị thực hiện chuyển trả kết quả là Bưu điện thành phố Hà Nội. Kinh phí chuyển trả kết quả từ nguồn ngân sách thành phố, hỗ trợ 100%.