Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bắc Ninh: Đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh

Ngành Bưu điện Việt Nam được thành lập vào ngày 15-8-945, chặng đường 75 năm qua, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Bưu điện Bắc Ninh không ngừng phấn đấu, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, bảo đảm nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương, xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”.


Khách hàng sử dụng dịch vụ của Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, nhu cầu sử dụng các loại hình dịch vụ tiện ích rất lớn, để đáp ứng đòi hỏi đó, Bưu điện tỉnh không ngừng đầu tư, phát triển mở rộng về quy mô và khả năng cung cấp các dịch vụ, với 140 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 3 km2/điểm, số dân phục vụ bình quân là 15.062 người/điểm; 5 đường thư cấp 2, tần suất từ 2 đến 3 chuyến/ngày, rút ngắn thời gian khai thác, chuyển phát; bảo đảm an toàn thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức và nhân dân. Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh: Bưu chính chuyển phát (BCCP), tài chính bưu chính (TCBC), phân phối truyền thông (PPTT).

Phát huy thế mạnh mạng lưới rộng khắp để phục vụ nhu cầu thực tiễn, nhất là ở khu vực nông thôn. Bưu điện tỉnh tổ chức tốt sản xuất, kinh doanh để trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền trong cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Phát triển mạnh thương mại điện tử, phân phối bán lẻ các sản phẩm dịch vụ, phát triển dịch vụ tài chính bền vững, khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực bưu chính. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin bưu chính, phục vụ an sinh xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”; “Đẩy mạnh chương trình thi đua” BĐVHX vững bước-thành công; “Nâng cao chất lượng và kinh doanh dịch vụ Bưu chính quốc tế”; “bưu cục kiểu mẫu, GDV chuyên nghiệp”; “Sáng kiến, sáng tạo VNPOST-2020”…

Kết quả, tổng doanh thu hàng năm đạt từ 101% đến 117% so với kế hoạch. Doanh thu năm 2019 tăng 4,3 lần so với thực hiện năm 2015. Doanh thu tính lương năm 2019 đạt 106,6 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2015.  Năm 2019, chênh lệch thu chi  đạt 12,5 tỷ, tăng gấp 7 lần so với 2015, thu nhập bình quân năm hàng tăng 105%. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; 3 nhóm dịch vụ BCCP, TCBC, PPTT đều vượt kế hoạch đề ra… Hàng năm, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, các tổ chức đoàn thể vững mạnh được khen thưởng.

Đặc biệt, góp phần chung tay cùng cả nước dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-3-2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh cử 250 cán bộ, nhân viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4 và tháng 5 cho người thụ hưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Để quá trình chi trả diễn ra nhanh chóng, kịp thời, an toàn về phòng, chống dịch, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi trả chi tiết đến từng thôn, xóm, khu phố. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền tới người dân về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Trang bị đầy đủ thiết bị phòng dịch cho cán bộ, công nhân viên, bảo đảm an toàn cho cả người hưởng và nhân viên Bưu điện trong quá trình chi trả. Bố trí 124 nhóm cán bộ, công nhân viên tham gia chi trả. Thông báo trước tới người hưởng để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và thực hiện đúng biện pháp phòng, chống đầy đủ. Trong đợt chi trả này đã có 40.693 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt, trong đó hưởng lương hưu 29.523 người, hưởng trợ cấp xã hội 11.170 người, tổng số tiền chi trả gần 238 tỷ đồng.

Ngành Bưu điện đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đứng trước nhiều thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhận thức rõ vấn đề này, phát huy truyền thống của ngành, cán bộ, công nhân lao động Bưu điện tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao trình độ công nghệ, đa dạng hóa các dịch vụ, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.