Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Long An: Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 20/8, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức dẫn đầu có cuộc làm việc với UBND thị xã Kiến Tường về triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.


Cuộc làm việc giữa Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh với UBND thị xã Kiến Tường

8 tháng năm 2020, thị xã thực hiện đầy đủ nội dung CCHC theo quy định; trong đó tập trung triển khai khá toàn diện theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, các cơ quan hành chính chủ động phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. 

Thị xã tiếp nhận, giải quyết 13.925/13.930 TTHC; trong đó giải quyết trước hạn là 4.332 TTHC, 5 trường hợp trễ hẹn ở cấp xã.

Bên cạnh kết quả, hiện nay, CCHC của thị xã còn một số hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và hồ sơ trực tuyến mức độ 3 còn thấp. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền một số xã, phường đối với công tác CCHC chưa thường xuyên; năng lực tham mưu, kỹ năng tác nghiệp, ý thức công vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế,...  

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức yêu cầu thị xã cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác CCHC năm 2020; rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC ở các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố.

Đặc biệt, địa phương cần đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và hồ sơ trực tuyến mức độ 3; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại cơ quan, đơn vị...