Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vietnam Post triển khai dịch vụ Tiếp nhận chuyển trả thiết bị chứng thư số

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã triển khai cung cấp dịch vụ Tiếp nhận chuyển trả thiết bị chứng thư số (USB) của Cục chứng thực số & Bảo mật thông tin tại các điểm phục vụ của Bưu điện.


Theo đó, các tổ chức, cơ quan, cá nhân có nhu cầu chuyển trả thiết bị lưu khóa bí mật (USB) về Cục chứng thực số & Bảo mật thông tin có thể mang thiết bị chứng thư số, Thông báo thu hồi thiết bị chứng thư số của Cục chứng thực số & Bảo mật thông tin đến các điểm phục vụ của Bưu điện (kể cả BĐ-VHX) để được hướng dẫn kê khai Biên bản giao nhận, Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị (nếu có) và hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ trả thiết bị.

Cước phí tiếp nhận chuyển trả thiết bị chứng thư số do Cục chứng thực số & bảo mật thông tin thanh toán. Khách hàng không phải thanh toán cước phí.

Đây là một dịch vụ quan trọng, liên quan đến vấn đề bảo mật, an toàn thông tin, phục vụ các Cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, do vậy, Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ, thường xuyên giám sát, đôn đốc chất lượng, đảm bảo an toàn bưu gửi, bảo mật thông tin, không để tồn đọng, mất, thất lạc bưu gửi, không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại của khách hàng. 

Hiện nay, rất nhiều cơ quan, tổ chức, các cá nhân có nhu cầu cấp và sử dụng chứng thư số. Bưu điện Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ chuyển phát bộ chứng thư số từ Cục chứng thực số và bảo mật thông tin đến các Cơ quan, tổ chức, cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố.