Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW và Kết luận số 77-KL/TW và cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW

Ngày 10/9/2020 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức cho hơn 600 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 2 điểm cầu tại Hà Nội và 1 điểm cầu tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên cùng đoàn đại biểu của Tổng công ty tham dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe trao đổi, quán triệt những nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị “về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước” và những chủ trương phòng chống dịch trước diễn biến mới; Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2020 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị  của Đảng ủy Khối.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu nội dung của Nghị quyết, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nắm vững về nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả và theo đúng quy định.

Chi tiết Nghị quyết 55-NQ/TW và Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị.