Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định 1314 /QĐ-BĐVN ngày 9/9/2020 v/v hỗ trợ các đơn vị kinh phí thăm hỏi CBCNV là Anh hùng Lao động thương binh hạng 1,2 và bệnh binh năm 2020

Quyết định 1314 /QĐ-BĐVN ngày 9/9/2020 v/v hỗ trợ các đơn vị kinh phí thăm hỏi CBCNV là Anh hùng Lao động thương binh hạng 1,2 và bệnh binh năm 2020 tại đây

Các tin khác