Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tuyên Quang triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Với 9.444 người tham gia BHXH tự nguyện (8 tháng đầu năm 2020, phát triển mới được 4.032 người so với 31/12/2019). BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng các “kịch bản”, áp dụng các hình thức tuyên truyền, tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng.


Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân tộc thiểu số

Để đạt được kết quả này, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện tập trung đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền đến tận cơ sở, địa bàn dân cư, thôn, tổ...Cùng với đó, trên cơ sở Quyết định số 468 ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho đại lý thu của Bưu điện. Căn cứ quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố giao chỉ tiêu khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến các điểm thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

BHXH tỉnh Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh đã chuẩn bị tốt nội dung tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn cho nhân viên đại lý thu của Bưu điện. Chỉ đạo BHXH huyện tiếp tục chuyển danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện đến Bưu điện để kịp thời rà soát, đôn đốc người tham gia đóng tiền đúng thời điểm, tránh tình trạng gián đoạn thời gian tham gia làm ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng của họ. Đồng thời tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (khai thác được 516 người tham gia).

BHXH tỉnh Tuyên Quang xác định giải pháp cho các nhóm đối tượng tiềm năng. Cụ thể: Với nhóm người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn khi họ đến nộp hồ sơ hoặc đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với nhóm người lao động đăng ký hưởng BHXH một lần, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BHXH tỉnh và BHXH huyện sẽ chủ động tiếp cận để tuyên truyền, khi người lao động đến nộp hồ sơ. Với nhóm nông dân, tiểu thương buôn bán tại các chợ thì cán bộ BHXH trực tiếp tuyên truyền vào thời gian phù hợp…

Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch Covid-19, để thích nghi với điều kiện mới, BHXH tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh livestream tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện trên trang Fanpage “BHXH tỉnh Tuyên Quang”.

BHXH tỉnh Tuyên Quang có văn bản về phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2020 tới các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện. Giao chỉ tiêu khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng viên chức, người lao động trong đơn vị.

BHXH tỉnh Tuyên Quang luôn tâm niệm, thêm một người tham gia BHXH là thêm một người được bảo đảm an sinh xã hội. Bởi vậy, ngay trong giai đoạn này, dù xác định rằng sẽ rất khó khăn để đạt được chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020 nhưng BHXH tỉnh sẽ quyết tâm nỗ lực, bằng mọi giải pháp thu hút người dân ngày càng quan tâm đến chính sách BHXH.