Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khánh Hòa: Đăng ký định danh, xác thực điện tử trên hệ thống bưu điện

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai dịch vụ định danh, xác thực điện tử với độ an toàn, chính xác và bảo mật cao nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến, mua bán trực tuyến…).


Với tài khoản PostID, người dùng có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống điện tử khác

Để được định danh và xác thực điện tử, các nhân, tổ chức mang giấy tờ theo quy định đến các điểm có cung cấp dịch vụ của bưu điện để được hỗ trợ thực hiện hoặc truy cập website: http://postid.vnpost.vn để đăng ký tài khoản, sau đó mang giấy tờ theo quy định đến điểm giao dịch bưu điện cung cấp dịch vụ để xác minh. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp chỉ được cấp 1 tài khoản PostID duy nhất. Việc cấp tài khoản là hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần 1 tài khoản PostID này, người dùng có thể truy cập vào nhiều hệ thống giao dịch điện tử như: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống của Bưu điện Việt Nam (My Vietnampost, Vpostcode...) và các hệ thống khác có liên kết với bưu điện mà không cần phải khai báo, xác minh thông tin, tạo tài khoản trên các hệ thống này.

Các tài khoản được Bưu điện Việt Nam định danh và xác thực không chỉ đảm bảo an toàn, bảo mật mà còn được đảm bảo tính xác thực, chống mạo danh, giả mạo trong các giao dịch điện tử.

*Được biết, sau gần 9 tháng triển khai, hệ thống định danh và xác thực điện tử (PostID) của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thu hút hơn 131.000 người đăng ký.

Việc định danh, xác thực điện tử không chỉ góp phần tiết kiệm cho công dân, Chính phủ, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng cường tính hiệu quả mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong tiến trình cung cấp dịch vụ công.

Xuất phát từ thực tế các cá nhân, doanh nghiệp hiện đang sở hữu rất nhiều mã số định danh và các tài khoản điện tử như: Mã số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, tài khoản đăng nhập trên các cổng dịch vụ công... Trong khi đó, đa phần việc xác định tính chính danh của chủ tài khoản lại chỉ thông qua thông tin khai báo và mật khẩu nên chưa đủ đảm bảo tính xác thực. Với tài khoản PostiD do Bưu điện Việt Nam cung cấp, người dùng không chỉ đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia mà còn được dùng để truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến các bộ, ngành, địa phương để thực hiện các dịch vụ hành chính công.

Ngoài ra, người dùng cũng truy cập được vào nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, Cổng dữ liệu quốc gia cùng một số hệ thống của Bưu điện Việt Nam và đơn vị liên kết với Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng, công ty tài chính...