Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhận bằng khen “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”

Ngày 30/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo “Thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”. Trong khuôn khổ của chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp” cho Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và 4 đơn vị trong Khối.


Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhận Bằng khen “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo,
nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”

Tích cực trong thực hiện xung kích, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp luôn được Đoàn Tổng công ty chú trọng, hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng chương trình công tác từ đầu năm trong đó đề ra các chỉ tiêu như đảm nhận các công trình thanh niên cấp Đoàn Khối, cấp Đoàn Tổng công ty, cấp cơ sở và ban hành các quyết định giao chỉ tiêu đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Bên cạnh đó Đoàn Tổng công ty phát động đến toàn Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên đảm nhận 01 sáng kiến đóng góp cho phong trào sáng kiến của Tổng công ty.

Đoàn Tổng công ty đã đăng ký đảm nhận ít nhất 6 công trình thanh niên cấp Khối, 10 công trình cấp Tổng công ty và 12 công trình cấp cơ sở mỗi năm. Trong đó ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ đã định hướng và giao chỉ tiêu thực hiện các công trình phần việc thanh niên tới các cơ sở Đoàn trực thuộc, ưu tiên các công trình sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhiệm vụ công tác của đoàn viên thanh niên. Đoàn Tổng công ty cũng có hàng ngàn các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận hàng năm là sáng kiến cấp Tổng công ty, đóng góp cho công tác chuyên môn.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam, Đoàn Tổng công ty đã đề xuất Lãnh đạo Tổng công ty tổ chức hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam: Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công” với sự tham dự của Bí thư Đoàn 63 Bưu điện tỉnh, thành phố nhằm trao đổi và đưa ra các giải pháp, đề ra phương hướng của chương trình công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trên toàn mạng lưới.

Đặc biệt, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đoàn viên thanh niên đã sáng chế máy rửa tay tự động sử dụng cho cán bộ, công nhân viên, người tới làm việc tại tòa nhà Tổng công ty, đơn vị và hướng dẫn các cơ sở Đoàn bạn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng thực hiện; hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đoàn Thanh niên các Bưu điện tỉnh, thành phố làm mặt nạ chống giọt bắn bằng những dụng cụ đơn giản phục vụ cho các giao dịch viên, bưu tá,… thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Tổng số lượng mặt nạ giọt bắn được sản xuất là hơn 3.000 chiếc, được Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và trao tặng bằng khen cho Đoàn Tổng công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Đoàn Tổng công ty cũng phát động, triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc mỗi đoàn viên đăng ký 01 sáng kiến gửi lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; tích cực đặt câu hỏi trên hệ thống “Hệ tri thức Việt số hóa”, đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho Hội đồng sáng kiến Tổng công ty. Đến nay đã có hơn 541 sáng kiến được đề xuất; nhiều sáng kiến đã được công nhận và áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị cũng như Tổng công ty.