Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tây Ninh tăng cường triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đến hết tháng 9/2020, Bưu điện tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả gần 300.000 lượt hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định này đã cụ thể hóa các quy định, quy trình về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh cũng như giao nhiệm vụ chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị, bộ phận một cửa các cấp… để triển khai và phối hợp thực hiện.

Trước đó, ngày 23/9/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã cho phép 1.108 thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, trong đó có 924 TTHC cấp tỉnh, 136 TTHC cấp huyện và 48 TTHC cấp xã.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã cung cấp thêm những lựa chọn thuận lợi và tiết kiệm hơn cho người dân khi có nhu cầu. Tính đến hết tháng 9/2020, Bưu điện tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho gần 300.000 lượt hồ sơ.

Quyết định mới thể hiện rõ sự quyết tâm của UBND tỉnh Tây Ninh trong việc nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho cá nhân, tổ chức.