Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020

9 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Yên Bái đạt 74% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ; doanh thu tính lương đạt 74% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát đạt 69% kế hoạch, Tài chính bưu chính đạt 84% kế hoạch, Phân phối truyền thông đạt 71% kế hoạch năm.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích 9 tháng đầu năm 2020

Đây là kết quả được Bưu điện tỉnh Yên Bái thông báo tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020 vừa diễn ra ngày 10/10/2020.

Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các phòng chức năng, các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố, trung tâm Khai thác – Vận chuyển trong việc góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác và kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của Bưu điện tỉnh. Hội nghị cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong các 3 cuối năm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của từng đơn vị và toàn Bưu điện tỉnh.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của Bưu điện tỉnh như: Khen thưởng đơn vị kinh doanh giỏi, khen thưởng thành tích phát triển kinh doanh các dịch vụ, khen thưởng thi đua phát triển tài khoản định danh xác thực điện tử PostID…, với tổng số tiền khen thưởng hơn 60 triệu đồng.