Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phú Thọ: Hạ Hòa phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập, đối tượng lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn được nhận lương hưu, chế độ tử tuất và giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Từ tự chủ, linh hoạt trong công tác vận động người dân, huyện Hạ Hòa đã thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao, trở thành điểm sáng của tỉnh.

Được sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự chỉ đạo của BHXH tỉnh, BHXH huyện Hạ Hòa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Do đó, đến tháng 10/2020, huyện Hạ Hòa có 2.912 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 98,35% kế hoạch so với chỉ tiêu đặt ra đầu năm 2020.


Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại xã Minh Hạc

Để đạt được kết quả trên, BHXH huyện Hạ Hòa thường xuyên đưa ra những sáng kiến, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với Bưu điện huyện, Hội Phụ nữ, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung làm rõ quyền và lợi ích cùng các thủ tục cần thiết khi tham gia BHXH tự nguyện. Chia các nhóm nhỏ rà soát các xã có tỷ lệ tham gia thấp, các xã có đời sống kinh tế phát triển để tập trung tuyên truyền trực quan qua máy chiếu, đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư, hoặc các đội bóng chuyền hơi, các câu lạc bộ, nhóm bán hàng tại những chợ dân sinh… giúp người dân hiểu rõ hơn những ưu việt về chính sách BHXH tự nguyện.  

Chị Nguyễn Thị Phượng, ở khu 11, thị trấn Hạ Hòa chia sẻ: “Được cán bộ BHXH huyện tư vấn, tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện, vì tôi nhận thấy loại hình này rất phù hợp với điều kiện của bản thân, giúp tôi có điều kiện tích lũy và để dành khi về già”.


Cán bộ BHXH huyện trao sổ BHXH cho người dân tại chợ Trung tâm thị trấn Hạ Hòa

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc BHXH huyện Hạ Hòa cho biết: “Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên việc phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn còn gặp nhiều hạn chế, do đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện còn hạn chế và đại dịch Covid – 19 kéo dài. Một số cán bộ, viên chức còn mới và kiêm nhiệm, do vậy chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, người dân chưa nắm bắt được những thay đổi về những chế độ, chính sách từ năm 2016 khi tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, BHXH huyện Hạ Hòa vẫn không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để những chính sách của BHXH tự nguyện thực sự đi vào cuộc sống, trở thành giải pháp an sinh xã hội hiệu quả”. 

Để người dân hiểu được lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng. Thời gian tới, BHXH huyện Hạ Hòa sẽ phát huy những mặt tích cực, khắc phục khó khăn, tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, đại lý thu BHXH tự nguyện; tăng cường đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu được lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện để phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt hiệu quả cao hơn nữa.