Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích

Với mục tiêu tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, công dân và giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, thời gian qua Bưu điện tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, địa phương cung cấp các dịch vụ: Cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, phiếu lý lịch tư pháp…

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã xây dựng quy trình cung cấp các dịch vụ hành chính công đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc xây dựng giá cước dịch vụ vừa đảm bảo các chi phí phát sinh, vừa phù hợp và tiết kiệm chi phí với người dân. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh tập trung nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất thiết yếu để tất cả các Bưu cục, đặc biệt là Bưu điện văn hóa xã để tiếp nhận hồ sơ của người dân, chuyển tới các cơ quan hành chính của tỉnh.

Từ tháng 7-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận khai trương và đi vào hoạt động trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.


Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Trung tâm còn có quầy dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ thay một số sở, ngành, trả kết quả tại quầy, tiếp nhận nhu cầu trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu và thực hiện luân chuyển hồ sơ từ trung tâm đến các sở, ngành và ngược lại.

Trong năm 2020, Bưu điện tỉnh đã phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; bước đầu đạt được một số kết quả đáng kể như:

- Sản lượng hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu điện đạt khoảng 19% so với sản lượng hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC trả tại quầy Bưu điện.

- Việc tiếp nhận hồ sơ thay Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện thông suốt.

- Luân chuyển hồ sơ nhanh chóng, kịp thời.

- Thay mặt các sở, ngành trả kết quả, thu phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Qua thực tế triển khai, việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần mang lại cho người dân nhiều thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương. 

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy năng lực mạng lưới, đặc biệt là Bưu điện Văn hóa xã; đẩy mạnh tin học hoá, tối ưu hoá TTHC góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.