Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đắk Nông ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Theo đó, có 145 thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể: 126 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; 14 thủ tục hành chính của UBND cấp huyện; 5 thủ tục hành chính của UBND cấp xã.

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với các sở, ban ngành, các địa phương trong toàn tỉnh như triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả giấy phép lái xe, hồ sơ bảo hiểm xã hội, phiếu lý lịch tư pháp, chứng minh nhân dân, đăng ký xe, nộp phạt vi phạm an toàn giao thông… Trong 11 tháng 2020, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính là 96.389 lượt. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ cung cấp thêm một lựa chọn mới cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính mà còn góp phần lớn vào quá trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ cũng như tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 1792/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 02/11/2020 và thay thế Quyết định số 1420/QĐ-UBND.