Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bạc Liêu: Tích cực vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT

Xác định công tác vận động, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, cùng với việc tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động, Bưu điện tỉnh đã tập trung tuyên truyền theo chiều sâu gắn với phương châm “đi tận ngõ”. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua trong toàn đơn vị với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Lao động phổ thông - một trong những đối tượng cần tham gia BHXH tự nguyện.
Trong ảnh: Tiểu thương mua bán hàng nông sản ở chợ Phường 1 (TP. Bạc Liêu).

Trong 10 tháng của năm 2020, Bưu điện tỉnh đã tổ chức 69 hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó, khai thác hơn 2.400 đối tượng tham gia mới, đạt 96% kế hoạch. Riêng BHYT hộ gia đình, Bưu điện đã khai thác được 31.438 lượt (trong đó, tham gia mới 8.896 lượt với số tiền thu gần 5 tỷ đồng; tái tục 22.542 lượt với số tiền thu hơn 13,4 tỷ đồng).

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ công tác phối - kết hợp giữa BHXH và Bưu điện tỉnh trong công tác vận động, tuyên truyền là trước khi tổ chức Hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nhân viên Bưu điện sẽ phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn đến từng hộ gia đình để tiếp cận, tư vấn, thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện và mời tham dự hội nghị. Với hình thức này, đại lý thu trực tiếp tiếp cận đối tượng tiềm năng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp; người có nhu cầu tham gia được tư vấn trực tiếp, được nhân viên đại lý Bưu điện giải đáp các vấn đề chưa rõ, để từ đó quyết định tham gia BHXH tự nguyện…


Nhân viên Bưu điện tỉnh xuống tận khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Ảnh: K.T

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Bưu điện tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: công tác tuyên truyền ở một số nơi còn chưa thường xuyên nên số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mặc dù có tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, nhưng số người tham gia không ổn định; nhiều người chỉ tham gia trong thời gian ngắn, đại lý phải tiếp tục vận động, thuyết phục để duy trì. Bên cạnh đó, chính sách về BHXH tự nguyện chưa thu hút người dân tham gia, dù có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng mức hỗ trợ còn thấp…

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong điều kiện nhân viên của ngành Bưu điện đa số là kiêm nhiệm công việc chuyên môn nhưng đã nỗ lực đạt được những kết quả trên là thành tích đáng ghi nhận và cần được phát huy để làm tốt hơn nữa.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này và hoàn thành mục tiêu đề ra, trong khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngành BHXH tỉnh và các địa phương cần tăng số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo mỗi khóm, ấp có ít nhất một điểm thu; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Về khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT, sẽ tăng cường vận động, truyền thông đến người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng, sự cần thiết của BHYT trong việc chăm sóc sức khỏe bằng cách tổ chức các hội nghị tuyên truyền tận thôn xóm cho người dân hiểu. Tăng số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu đảm bảo mỗi khóm, ấp có ít nhất một điểm thu; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Tập trung ra quân khai thác phát triển nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình tại xã thoát nghèo, các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đối tượng theo nhóm hộ gia đình và giao chỉ tiêu cụ thể…