Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Ký kết Thỏa ước Lao động tập thể

Ngày 18/12/2020, tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) diễn ra Lễ ký kết Thỏa ước Lao động tập thể.

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào, đại diện cho bên chuyên môn và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích, đại diện cho tổ chức công đoàn và người lao động ký Thỏa ước trước sự chứng kiến của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và tập thể hơn 500 CBCNV-LĐ khối cơ quan Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo của 63 Bưu điện tỉnh/thành phố, 8 công ty, tổng công ty trực thuộc.


Tổng giám đốc Chu Quang Hào và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích
ký kết Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gồm 3 Chương 21 Điều 75 khoản mục được áp dụng cho Người sử dụng lao động, Đại diện tập thể lao động và Người lao động. Thỏa ước quy định về những cam kết của người sử dụng lao động và người lao động về quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực tại cơ quan Tổng công ty và tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Những nội dung khác không quy định trong Thỏa ước này sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết là văn bản khung để các đơn vị thành viên thực hiện và tham khảo để xây dựng thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị.