Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” và “Tem phát hành chung Việt Nam - Cuba”

Ngày 09/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5770/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2144/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” và Quyết định số 421/QĐ-BTTTT ngày 30/11/2020 về việc “Tem phát hành chung Việt Nam - Cuba”“Ẩm thực Việt Nam” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 5770/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 2144/QĐ-BTTTT tại đây.