Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” và bộ tem "Lút-vích van Bet-thô-ven (1770-1827)"

Ngày 17/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5914/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2204/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Tết Tân Sửu” và Quyết định số 2231/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Lút-vích van Bet-thô-ven (1770-1827)" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 5914/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 2204/QĐ-BTTTT tại đây.

- Quyết định số 2231/QĐ-BTTTT tại đây.