Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hòa Bình: Tạo đột phá về sản xuất, kinh doanh trong năm 2021

Ngày 22/12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Lam, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành hữu quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Thừa ủy quyền, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Sở TT&TT
trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Bộ TT&TT cho Bưu điện tỉnh

Năm 2020, Bưu điện tỉnh hoạt động trong bối cảnh cơ bản thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng doanh thu ước đạt 211,1 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao. Doanh thu tính lương ước đạt 99,6 tỷ đồng, bằng 93,8% kế hoạch giao; lợi nhuận ước đạt 8,76 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 84,8% so với thực hiện năm 2019, cao nhất từ trước đến nay. Với những kết quả đạt được, năm 2020, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Lạc Thủy được Bộ TT&TT tặng cờ thi đua xuất sắc; 7 tập thể trực thuộc Bưu điện tỉnh được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu đạt doanh thu 224,2 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch giao; doanh thu tính lương đạt 101 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch giao; thu nhập bình quân đạt 14 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ công, thu hộ, chi hộ. Nghiên cứu các giải pháp nhằm tạo đột phá trong công tác kinh doanh tại điểm Bưu điện văn hoá xã. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các khâu, các dịch vụ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Xuân Lam, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống Bưu điện tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngân sách địa phương năm 2020. Đồng thời chỉ đạo Bưu điện tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang bưu điện trình UBND tỉnh xem xét; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ hành chính công qua bưu điện. Tăng cường các giải pháp để tạo sự đột phá trong sản xuất, kinh doanh, thu nhập của người lao động trên toàn mạng lưới bưu điện tỉnh trong năm 2021. Đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển KT-XH của tỉnh và chiến lược phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.