Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 23/12/2020 Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Cùng dự còn có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tại địa bàn tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty.


Bưu điện tỉnh Hà Nam đón nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và truyền thông

Bằng sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động toàn đơn vị, Bưu điện tỉnh Hà Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020, Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Vượng tin tưởng và đặt kỳ vọng lớn vào sự đóng góp của Bưu điện tỉnh trong sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ Bưu điện triển khai các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ gắn chặt với đời sống người dân, cải cách hành chính, hành chính công và những dịch vụ mang tính nhân văn khác như chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội... tại địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng cũng mong muốn Bưu điện tỉnh nhanh chóng triển khai các giải pháp để thực hiện chuyển đổi số cấp xã, đưa các sản phẩm đặc sản lên sàn thương mại điện tử....


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kiên Cường phát biểu tại hội nghị

Đánh giá cao những thành tích mà Bưu điện tỉnh Hà Nam đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Kiên Cường. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, năm 2021 là năm khởi đầu mới cho một giai đoạn mới, tập thể CBCNV, người lao động, tập thể Lãnh đạo đơn vị cần nhận thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để triển khai các nội dung công việc làm nền tảng phát triển cho giai đoạn chiến lược mới song song với việc tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, chú trọng và thúc đẩy kinh doanh tại địa bàn xã, khai thác tối đa thị trường, mở rộng thị phần và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, kịch bản kinh doanh các dịch vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để triển khai tốt hơn nữa các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ hành chính công, các dịch vụ mang tính nền tảng phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, các dịch vụ công, sàn thương mại điện tử, quảng bá du lịch và các thế mạnh của địa phương.

Bước vào năm kế hoạch 2021, Bưu điện tỉnh Hà Nam quyết tâm thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hoá doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam và các cuộc vận động của Đảng, Chính phủ, các phong trào thi đua của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động.